СЪОБЩЕНИЕ01/05/2006

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Българска асоциация „Диабет“ с адрес: София, СО-район „Средец“, ж.к. „Банишора“ бл. 20, признато за представителна организация на национално равнище за защита и отстояване на правата и законните интереси на диабетиците в Република България, уведомява болните от диабет лица, че от 01.04.2006 година започна изпълнение на програма „Защита правата на човека“.

При реализацията на програмата ще се предоставя безплатна правна помощ на болни от диабет по въпроси от областта на гражданското право – здравно, трудово, осигурително, данъчно, социално подпомагане и др. Правната помощ ще се предоставя от правоспособни юристи и ще включва следните дейности:

1.?Устни и писмени консултации, становища по въпроси на правото

2.?Изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и др., свързани с възложената работа

Правната помощ ще бъде достъпна за всички болни от диабет лица. Нуждаещите се от правна помощ ще осъществяват срещите си с адвокати и юристи в приемна, намираща се в хотелски комплекс „Плиска“ с адрес: София, СО-район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ 87, ет.1, ап.1А, тел. 02/971 10 82.

Правната помощ се предоставя по предварителна заявка и по график в определени дни и часове от седмицата.

За информация относно изискванията за включване в програмата и за определяне на примен ден/час е необходимо да се свържете със служител на Сдружението на тел. 02/931 0779 или да посетите Националния клуб на Българска асоциация „Диабет“ на посочения по-горе адрес.