ЕВРОПА ИСКА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С ДИАБЕТА


vd 01/05/2006

Членовете на Европейския парламент приеха с пълно мнозинство от 415 гласа декларация, в която се настоява Европейската комисия и Съветът на министрите да изготвят европейска стратегия за борба с диабета и препоръки за превенцията, диагностицирането и контрола на заболяването, което се разпространява бързо и сред големи групи от населението.

Въпреки че здравето е отговорност на всяка отделна държава-членка, Европейският съюз би могъл да постави рамките на борбата с това обществено значимо заболяване. В документа се настоява и за приемането на национални планове за действие срещу диабета, в които да се наблегне на превенцията и ранното проследяване на кръвната глюкоза. Декларацията бе внесена за разглеждане от британския консерватор Джон Боуис и трима негови колеги.

Смята се, че към момента от висока кръвна глюкоза в ЕС страдат около 25 милиона души. Очакванията са към 2025 година заболяването да засегне 16% от населението, като в половината от случаите остават недиагностицирани. Диабетът е четвъртата по честота причина за смъртност в развитите страни.

Novo Nordisk