„Мислеща“ инсулинова помпа


vd 01/05/2006

Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) одобри през април първата „интелигентна“ инсулинова помпа – MiniMed Paradigm REAL-Time Insulin Pump and Continuous Glucose Monitoring System – за приложение при пациенти с диабет на инсулиново лечение, съобщи фирмата-производител Medtronic MiniMed.

За първи път, външна инсулинова помпа е интегрирана със система за постоянно следене на глюкозата в реално време – REAL-Time Continuous Glucose Monitoring System (CGM). Новата технология позволява на нейните потребители да взимат незабавни решения за коригиране на инсулиновата доза и да предприемат предпазни мерки за поддържане на желаните глюкозни стойности.

Paradigm REAL-Time System на фирма Медтроник МиниМед се състои от два компонента – инсулинова помпа и сензор за постоянно наблюдение на глюкозата (CGM).

CGM извършва 288 измервания на глюкозата на ден или по едно измерване на всеки пет минути, което означава близо 100 пъти повече проверки, в сравнение с трикратното измерване на кръвната глюкоза при взимане на кръв от върха на пръстите. Информацията от тези постоянни измервания се изписва върху екрана на помпата и позволява на пациентите да реагират незабавно с цел да подобрят контрола.

Имплантирането на глюкозния сензор – REAL-Time CGM е показано за пациенти с диабет на възраст 18 години и нагоре, докато помпата може да се използва от всички, които се нуждаят от инсулиново лечение, независимо от възрастта или от типа диабет.

Интеграцията между инсулинова помпа и постоянна система за измерване на глюкозата отваря вратата за следващото поколение устройства за инсулинова терапия – инсулиновата помпа с „интелект“ максимално се приближава до действието на здравия човешки панкреас, което е мечта на диабетолозите от времето на откриването на антидиабетния хормон.

Глюкозният сензор представлява малък електрод, който се поставя подкожно в областта на корема с помощта на устройството Sen-Serter. Процедурата е много лесна и може да се извършва от самия пациент в домашни условия – подмяната на електрода трябва да се прави на три дни. Сензорът измерва нивото на глюкозата в интерстициалната течност (това е течността в междуклетъчното пространство).

Сензорът изпраща информация до помпата на всеки пет минути по безжичен път с помощта на предавател. Сигналите се излъчват като радиовълни. Стойностите на глюкозата се изписват върху монитора на помпата.

Устройството разполага и с алармена система, която може да информира с помощта на вибрации и/или звук при опасно спадане на глюкозата и настъпване на хипогликемичен епизод. Стойността, при която системата алармира, може предварително да се заложи от пациента или лекуващия лекар.

Върху монитора (екрана) на помпата се изписват три вида информация:

– настоящата стойност на кръвната глюкоза – примерно: 10.52 ч. – 7.1 mmol/l

– посоката на промяна – малки стрелкички, сочещи надолу (спадане) или нагоре (покачване)

– линейна графика, показваща ефекта на храненето, физическата активност и инсулина

„Мислещата“ MiniMed Paradigm REAL-Time System разполага и с вграден електронен калкулатор (Bolus Wizard), който може да прави сложни математически сметки, като например да препоръчва колко единици инсулин да се доставят след пресмятане на количеството все още „активен“ инсулин в тялото и по този начин да помага на пациента да избягва хипогликемиите, предизвикани от доставката на прекомерна инсулинова доза.

Помпата за инсулинова доставка е с размер на пейджър или мобилен телефон. Тя може да се носи на колана или на друго предпочитано от пациента място на тялото – например дори да се залепва на сутиена при жените. От устройството излиза мека тръбичка, която завършва с канюла. Канюлата се вкарва подкожно в областта на корема. При къпане, плуване или смяна на дрехите, помпата лесно може да бъде свалена или преместена.

Помпата доставя инсулин през цялото денонощие, подобно на нормалния панкреас. За разлика от инсулиновите инжекции, устройството може да бъде програмирано какво количество да подава през деня или през нощта. Допълнително, при необходимост, може да се прави допълнително инсулин, като за целта се натискат няколко бутона.

Глюкозният сензор на МиниМед ще бъде пуснат в употреба през лятото на тази година, като не се реинбурсира от повечето от здравноосигурителните фондове в САЩ, поради което потребителите ще заплащат сами цялата цена на консумативите, които се подменят на три дни.

REAL-Time CGM Starter Kit (само трансмитерът и свързаните с него аксесоари, както и пакет с 10 глюкозни сензора) струва в САЩ $999. Пакет от 10 сензора струва $350 – това е количеството нужно за един месец.

MiniMed Diabetes (www.minimed.com) e световен лидер в терапията с външни инсулинови помпи и системи за постоянно глюкозно мониториране (наблюдение). Инсулиновите помпи премахват необходимостта от многократни инсулинови инжекции, позволяват на пациента свобода да избира кога да се храни, да спи или да спортува, подобряват контрола на кръвната глюкоза при по-малък риск за хипогликемии. Те са лесни за носене и лесни за използване, като новата система е максимално близка до идеята за „изкуствен панкреас“.

Novo Nordisk