За инсулина


vd 01/02/2006

Ключови послания:

1. Хората с диабет тип 1 се нуждаят всекидневно от доставка на инсулин; хората с диабет тип 2 се нуждаят от инсулин, ако гликемичният им контрол остава неадекватен, въпреки прилаганото оптимално лечение с перорални средства (таблетки)

2. Подобряването на гликемичния контрол и при двата типа диабет намалява честотата на усложненията на малките съдове

3. За да постигнат добър контрол на кръвната глюкоза през цялото денонощие, повечето от диабетиците тип 1 прилагат базално-болусна терапия – аплицират си болусен инсулин заедно с храненията и базален инсулин еднократно или двукратно дневно, а част от диабетиците тип 2 прилагат двукратен дневен режим с бифазни инсулини

4. Хипогликемията е главният фактор, който ограничава интензифицирането на инсулиновата терапия, като бързо и бавнодействащите инсулинови аналози могат да намалят честотата и тежестта на хипогликемичните епизоди

Непрекъснато се търсят и алтернативни начини за доставка на инсулин

Първата инхалаторна форма Exubera получи през януари почти едновременно одобрението на американската Агенция за храните и лекарствените средства и на Европейската комисия да се прилага при хора и с двата типа диабет за заместване на болусния инжекционен инсулин (допълнителна информация сме публикували на стр. 1)

Нов обещаващ метод, намиращ се в начална фаза на клинично проучване, представлява трансдермалната система U-Strip за доставка на инсулин и други големи лекарствени молекули на фирма Dermisonics.

U-Strip използва микроелектроника и ултразвукова енергия, за да предвижва тежки лекарствени молекули през кожата до подкожното кръвообращение. Тази технология изглежда една от бъдещите алтернативи на инжекционната доставка на хормони и други медикаменти.

U-Strip представлява лепенка, която се поставя върху кожата и устройство от две части – контролен модул и апликатор на ултразвукови вълни.

Подаденият енергиен сигнал предизвиква разширяване на диаметъра на порите на кожата, през които лекарствените молекули преминават от лепенката в подкожните слоеве и постъпват в кръвообращението.

Ултразвуковата енергия движи тези молекули чрез един от двата пътя:

1. през космените фоликули към кръвообращението (наподобява интравенозно инжектиране)

2. през порите на потните жлези към мастната тъкан (наподобява подкожното инжектиране)

В зависимост от зададената програма, инсулинът може да се абсорбира по-бързо или по-бавно – през космените луковици да попада директно в кръвообращението или през порите на потните жлези да постъпва първо в подкожната мастна тъкан и оттам да се абсорбира в кръвообращението.

Novo Nordisk