ВЕЧЕ 1.60 ЛВ. ТАКСА ЗА ПРЕГЛЕД


vd 01/02/2006

С обнародването в „Държавен вестник“ от 31 януари 2006 г. на Постановление на министерския съвет № 8 за определяне на минималната работна заплата за страната в размер на 160 лв. (до тогава 150 лв.), се промени и размерът на потребителската такса, заплащана от здравноосигурените на лекаря, стоматолога и лечебното заведение. За преглед при личния лекар потребителската такса вече е 1.60 лв. Досега таксата беше съответно 1.50 лв.

Според Закона за здравното осигуряване, за всяко посещение при лекаря или стоматолога пациентите плащат по 1% от минималната работна заплата. За всеки ден болнично лечение се заплаща по 2% от минималната работна заплата, т.е. по 3.20 лв., но за не повече от 10 дни годишно.

Според закона, потребителска такса се заплаща само за оказана медицинска или стоматологична помощ: преглед, поставяне на диагноза, възстановителни процедури, изследвания, лечение и профилактични дейности. За платената сума лекарят трябва да издаде касова бележка или квитанция.

Не плащат потребителска такса децата до 18-годишна възраст, бременните, безработните, регистрирани в бюрото по труда, военнослужещите на наборна военна служба, пострадали при или по време на отбраната на страната, ветераните от войните и военноинвалидите, задържаните под стража или лишените от свобода, социално слабите, получаващите помощи по Правилника за социално подпомагане, лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши и в домове за социални грижи, инвалидите първа група с право на придружител, онкологично болните, медицинските специалисти и страдащите от някои заболявания, определени със списък в Националния рамков договор 2006.

Списъците на освободените от потребителска такса трябва да бъдат изложени на видно място пред лекарските кабинети, както и в районните здравноосигурителни каси.

За справки и допълнителна информация по темата можете да се обаждате на телефона на здравно-информационния център на НЗОК на телефон 0800 14 800.

Novo Nordisk