ОПИТИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ НЕСПОЛУКИ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ


vd 01/02/2006

Неяснотите около Националния рамков договор за 2006 (НРД’06) продължават да са актуални. В началото на януари на семинар в Пловдив ръководството на НЗОК разясни параметрите на НРД 2006 на регионалните ръководства на касата. По-късно Националното сдружение на общопрактикуващите лекари на форум в столицата аргументира необходимостта от промени в договора, защото според тях има доста затрудняващи ги и дори излишни формулировки и изисквания, които не са съобразени с тяхната всекидневна дейност.

Така че вместо да се окаже най-добрият досега, както твърдяха съставителите му, новият договор е по-близо до това да забърка още повече хаоса в здравеопазването. Защото в параметрите му действително съществуват моменти, които позволяват двояко тълкуване.

Някои от неясните моменти в НРД’06 са били уточнени между управителните съвети на НЗОК и на Българския лекарски съюз и са изготвени съвместни указания, които ще регламентират приложението на договора и ще бъдат разпространени до изпълнителите на медицинска помощ.

Според новите указания, в най-спорния текст, който вменява на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) да правят цитонамазка* и изследване на фекален материал за окултни кръвоизливи, се предвиждат две условия: ако цитонамазка е правена през последните 12 месеца, тя се признава. Ако пациентката не желае, или лекарят не може да извърши тази диагностична дейност по някаква причина, той трябва да я насочи към съответния гинекологичен кабинет или лаборатория. Остава задължението пациентката да върне на лекаря документираното изследване, за да бъде приложено в нейното досие. Така то ще бъде заплатено от здравната каса.

ОПЛ вече ще могат да сключват договори за покриване на неотложната помощ с медицински центрове и звената за спешна медицинска помощ, както и с болничните заведения, които имат звена за неотложна помощ. Когато специалист има в графика си часове за профилактични прегледи, но в тези часове няма пациенти, ще може да извършва и специализирана дейност, която не е профилактична, пише в указанията.

Изяснен е и въпросът за заплащането на смъртни случаи, настъпили по време на болничен престой, или при отказ на пациента да продължи лечението си. Тези случаи се заплащат, когато са изпълнени индикациите за завършена клинична пътека, с изключение на спазеното изискване за минимален болничен престой. Касата няма да заплаща случаите на повторна хоспитализация, извършена в срок до 30 дни от датата на първата в едно и също лечебно заведение по повод на една и съща диагноза.

Въпреки направените „подобрения“, нов рамков договор искат от Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Подписка, в която се настоява за незабавно започване на преговори за нов рамков договор за 2006 година и за премахване на забраната за стачки в сферата на здравеопазването, инициират от Сдружението. Очаква се подписката да бъде приключена в първата половина на март, след което, ако бъде подкрепена в достатъчна степен от съсловието, ще бъде внесена в парламента, здравната каса и Министерството на здравеопазването.

Според представители на Сдружението, заради ограниченията в НРД’06, е затруднен достъпът на пациентите до болниците, а на лечебните заведения са поставени ненужни и несъобразени със закона изисквания. Стандартите са въведени с наредба на министъра на здравеопазването, а от здравната каса въвеждат свои стандарти, които са по-високи. Освен това във финансирането на системата има дефицит от над 20% и тези пари няма откъде да се вземат, освен от заплатите на персонала в болниците.

От Сдружението за развитие на българското здравеопазване заявиха, че няма да приемат опитите управленските несполуки и некомпетентност да се прехвърлят върху лекарското съсловие и да се представят като професионални неудачи. Според тях, финансовите проблеми в системата могат да се разрешат, ако се формира базов пакет от здравни грижи, който да се покрива стопроцентово, ако се стимулира допълнителното доброволно осигуряване и се даде старт на приватизацията на лечебните заведения.

* цитонамазка – това изследване преставлява взимане с малка четчица на клетки от канала на маточната шийка, които се „натриват“ върху предметно стъкло и се изпращат за хистологично изследване при патолог – методът е основно средство за профилактика и много ранно откриване на рака на маточната шийка, когато оперативното лечение води до 100% оздравяване.

Novo Nordisk