Инхалаторният инсулин не е за пушачи!


vd 01/02/2006

Тютюнопушенето води до големи промени в абсорбцията (постъпването в кръвта) на одобрения в САЩ и ЕС инхалаторен инсулин Exubera, предупредиха немски и американски лекари.

„При пушачите Exubera има по-мощно действие отколкото при хората, които не пушат, поради усилена скорост и степен на абсорбция. Тези данни не подлежат на съмнение, тъй като потвърждават резултатите и от предишни наши наблюдения“, заяви д-р Райнхард Бекер.

Д-р Бекер, от Авентис Фарма във Франкфурт и неговите колеги са изследвали профила на абсорбция на Exubera при 20 активни хронични пушачи без диабет, които са преустановили пушенето и са го възобновили в хода на проучването. Допълнително, изследователите са проследили действието на инхалирания инсулин при 10 здрави непушачи и са сравнили данните с тези при пушачите – активни или пропушили след период на преустановяване.

При настоящите пушачи са били установени значимо по-високи максимални нива на инсулин в кръвта след прием на инхалаторната форма, съобщават авторите на проучването през февруари в медицинското списание Diabetes Care.

Времето на достигане на пикова концентрация на инсулина в кръвта след неговото инхалиране е било по-кратко при пушачите в сравнение с непушачите.

След спиране на цигарите, абсорбцията на инсулина се е забавила и се е изравнила след около една седмица с тази при непушачите.

След възобновяване на пушенето, силата на абсорбцията на инхалирания инсулин се е повишила отново.

„Exubera не трябва да се използва при хора с диабет, които пушат, тъй като бързите промени в инсулиновите нива могат да водят до тежки спадове в нивата на кръвната глюкоза“.

Поради одобрението на Exubera от американската Агенция за храните и лекарствените средства и от Европейската комисия и предстоящата му поява в аптеките на САЩ и ЕС през това лято, изследователите предупреждават, че „хората с диабет, трябва да са преустановили да пушат най-малко шест месеца преди да започнат да използват инхалаторен инсулин и не трябва да запалват цигара изобщо, докато се лекуват с този инсулин“.

Появата на Exubera е един чудесен повод за спиране на цигарите. Това е условие да се използва този инсулин без повишен риск от тежки хипогликемии.

Novo Nordisk