Инфузията с фруктоза нормализира дефектния отговор към хипогликемия при диабет тип 1


vd 01/02/2006

Интравенозното вливане на фруктоза може да помогне за възстановяване на нарушения метаболитен контрарегулаторен отговор към хипогликемия, който е често наблюдаван при хората с дългогодишен диабет тип 1, показаха резултатите от ново проучване.

Това откритие може да окаже важно влияние върху грижите за пациентите на интензифицирано инсулиново лечение, които имат най-висок риск да развият намален усет за улавяне на хипогликемията.

Проблемът възниква поради нарушения в алармиращите системи за улавяне на дефицита на глюкоза в кръвта. Тези системи нормално предизвикват освобождаването на глюкагон и норадреналин, които от своя страна отключват ендогенното производство на глюкоза за възстановяване на нивото на гликемията, смятат авторите на проучването.

Захарта фруктоза е извества със своя каталитичен ефект върху ензима глюкокиназа, играещ при хората без диабет важна роля в регулирането на инсулиновата секреция.

Поради това, американските изследователи са предположили, че фруктозата може да усилва контрарегулаторния отговор към хипогликемия, в резултат на своя каталитичен ефект.

За да тестват това свое предположение, те са прилагали степенувано инсулин и глюкоза в инфузия (инсулинов кламп) с цел да поддържат ниво на гликемия в четири различни граници – 5.0, 4.4, 3.9 и 3.3 ммол/л – при осем пациенти с интензифициран диабетен контрол.

При част от участниците е била вливана и фруктоза, за да се провери дали това води до различен отговор към хипогликемия в сравнение с контролната група, при която не е била прилагана тази захар.

Пациентите, получавали инфузия с фруктоза, са реагирали с освобождаване на норадреналин при по-високи стойности на кръвната глюкоза – когато нивото е достигнало 3.9 ммол/л. Отговор при контролите е регистриран при чувствително по-ниска стойност – 3.3 ммол/л.

Освен това, при посоченото спадане на кръвната им глюкоза – лекуваните с фруктоза са реагирали с увеличаване на секрецията на норадреналин с 56% и на производството на ендогенната глюкоза с 90%. Един доста мощен защитен отговор!

Ние смятаме, че предизвиканото от фруктозата активиране на глюкокиназата или заобикаля, или коригира дефектния отговор към хипогликемия при хората с диабет тип 1 и това може да е решение за лечението на проблема, пишат в заключение тези изследователи.

Novo Nordisk