Рискови фактори в ранна възраст за появата на затлъстяване при децата


vd 01/09/2005

Епидемията от затлъстяване сред децата набира застрашителни размери през последните години. Вече се натрупаха доказателства за ролята на заобикалящата среда в ранна детска възраст за появата и прогресирането на тази патология.

Проучване*, проведено във Великобритания, посочи рисковите фактори в ранна възраст, които определят развитието на наднормено тегло и затлъстяване сред децата на седем години, потвърждавайки, че заобикалящата среда в периода 0-3 години определя вероятността за затлъстяване в по-късна възраст.

То изследва показателите за нормално развитие, заболеваемост и здравен статус през ранното детство и до предучилищна възраст. В него участваха 14 541 бременни жени, като успешно родените от тях деца формираха основната група за изследването.

На всяко дете са измерени ръстът и теглото с точност до 0.1 см и 0.1 кг, изчислен е индексът на телесна маса (ИТМ) и е съпоставен със средните стойности, приети за детската популация в развитите страни.

Затлъстяването е дефинирано като ИТМ равен или по-голям от 95 персентил. Това определение позволява откриването на всички деца, изложени на риск за запазване на наднорменото тегло и в зряла възраст, наличие на сърдечносъдови рискови фактори и психичен дискомфорт.

Авторите са оценили 21 потенциални рискови фактори, между които:

– Социално-икономически статус и образование на родителите, етническа принадлежност

– Вътреутробни и перинатални фактори – ръст и тегло при раждане, гестационна възраст, поредност на раждането и възраст на майката, ИТМ на родителите преди бременността, тютюнопушене на майката, естествено/изкуствено хранене

– Стил на живот на децата – време, прекарано в гледане на телевизия и в колата (отчетено на 38-месечна възраст), време прекарано в сън

– Антропометрични показатели и хранене на децата

Общо 8234 деца са посетили клиниката на седемгодишна възраст. Антропометричните показатели са измерени при 7758 от тях. Процентът на затлъстяване не се е различавал чувствително между двата пола (9.2% при момчетата и 8.1% при момичетата).

Резултати:

– Голямото тегло на новороденото и пушенето на майката между 28 и 32 гестационна седмица са значително свързани с вероятността за затлъстяване на седем години

– Времето за въвеждане на изкуствено хранене не е свързано с риск за наднормено тегло

– Рискът е висок при наличието на затлъстяване при единия родител и нараства още повече, когато и двамата родители са с наднормено тегло

– Продължителността на съня също се явява рисков фактор – децата на 30 месеца, които спят по-малко от 10.5 часа в денонощието, имат по-голяма вероятност да бъдат със затлъстяване, когато навършат седем години

– В ранна детска възраст гледането на телевизия между четири и осем часа седмично увеличава риска за затлъстяване

– Нерационалното хранене (калорична непълноценна храна) на три години води до повишен риск за наднормено тегло, като връзката не е статистически значима

При анализ по подгрупи е установено:

– Децата с най-голямо тегло на осем и на 18 месеца са значително предразположени към затлъстяване в сравнение с техните връстници с тегло около долната граница на нормата

– Ранното натрупване на мастна тъкан, бързото наддаване на тегло през първата година, както и ускореното израстване в периода между раждането и двегодишна възраст са самостоятелни рискови фактори за затлъстяване на седем години

Данните от проучването доказват ролята на осем самостоятелни рискови фактора:

– затлъстяване при двамата родители

– ранно (преди 43 месец) натрупване на мастна тъкан

– над осем часа време прекарано пред телевизионния екран седмично на тригодишна възраст

– ускореното израстване

– тегло над едно стандартно отклонение на осем и на 18 месеца

– бързо наддаване на тегло през първата година

– голямо тегло при раждане

– продължителност на съня по-малко от 10.5 часа в денонощието на три години

Първият показател (затлъстели родители) вероятно влияе посредством генетични механизми или наличието на обща среда, като начин на хранене.

Продължителността на съня повлиява секрецията на растежния хормон. От друга страна, той може да бъде показател за физическата активност през деня – децата, които са по-активни се уморяват и спят по-продължително.

Времето прекарано в гледане на телевизия води до положителен енергиен баланс поради липсата на физическа активност (намален енергиен разход) и допълнителния прием на храна (увеличен енергиен внос).

Кърменето на децата от майки, които не са пушили през бременността, значително намалява риска за развитието на затлъстяване. Данните от експериментални проучвания върху животински модели, както и клинични изследвания при хората, показват, че тютюнопушенето през бременността увеличава вероятността за затлъстяване в ранна детска възраст, което би могло да се обясни с повлияване на центровете на апетита.

Проучването подкрепя хипотезата, че обкръжаващата среда в ранна детска възраст определя евентуално затлъстяване впоследствие, като посочва, че част от факторите подлежат на промяна – факт, който може да бъде използван при разработването на превантивни програми и стратегии.

Препоръки за борба със затлъстяването в ранното детство:

– Нормализиране на индекса на телесна маса (ИТМ) на майката преди забременяване

– Поддържане на умерена физическа активност през цялата бременност

– Кърмене за период от поне три месеца

– Хранене на децата в точно определени часове

Затлъстяването на подрастващите – водещ здравен проблем в световен мащаб

Около 15% от всички 15-годишни деца в САЩ са със свръхтегло. За периода 1980-2000 броят на подрастващите с наднормено тегло във възрастта 6-11 години се е удвоил, а този в групата 12-17 години се е утроил. САЩ е страната с най-висок процент на затлъстяване сред населението в света.

Според критериите на Американския център за контрол и превенция на болестите, децата с индекс на телесна маса (ИТМ) между 85-95 персентил за съответния пол и възраст, се приемат за рискови. При ИТМ над 95 персентил, те са с наднормено тегло. Стойности между 50-84 персентил се определят като горна граница на нормата.

Дебелите деца обикновено се превръщат в дебели възрастни…

Стойностите на ИТМ при деца на 8-15 години предсказва риска за развитие на затлъстяване и артериална хипертония в млада възраст, показаха резултатите от проспективно проучване, обхванало 314 момичета и момчета на възраст 8-15 години в САЩ. Децата са проследени за 8-12 годишен период, като периодично са измервани техните ръст, тегло и артериално налягане. Почти половината от момчетата – 48.3% и близо 23.5% от момичетата са достигнали наднормено тегло в млада възраст.

Сравнени с връстниците си с ИТМ под 50 персентил, децата със стойности между 50-74 персентил имат пет пъти по-висок риск за затлъстяване в по-късна възраст. Когато ИТМ е между 75-84 персентил, вероятността нараства 20 пъти!

Честота на артериалната хипертония е по-голяма при младите мъже – 12.3% спрямо 1.9% за жените. За разлика от момчетата с ИТМ под 75 персентил, тези с показатели между 75-84 персентил са изложени на четири пъти по-висок риск за артериална хипертония, а когато ИТМ надхърли 85 персентил, вероятността е пет пъти по-голяма.

„Нашите резултати показват, че дори при децата с тегло в горнaта граница на нормата може да се наблюдават неблагоприятни последици в зряла възраст. Затова ние трябва да обхванем не само тези със затлъстяване, но и техните връстници с леко повишение на телесната маса“, смятат авторите на проучването.

Затлъстяването е самостоятелна болест, а не само козметичен дефект. Децата със свръхтегло имат по-голяма вероятност да развият диабет тип 2, метаболитен синдром, хиперандрогенизъм (менструални нарушения и поликистоза на яйчниците), артериална хипертония, заболявания на дихателната система, депресивен синдром.

Юношите с наднормено тегло и затлъстяване са изложени на по-висок риск за артериална хипертония в зряла възраст. Децата с тегло на горната граница на нормата имат по-голяма вероятност да развият затлъстяване впоследствие.

Затова е важно:

– децата да се хранят в точно определени часове – да не се водят безразборно в заведения за бързи храни или в сладкарници, да не им се сервират чипс, пуканки, сладкиши и шоколадови изделия пред телевизора, да не им се дават обикновени (подсладени със захар) безакохолни напитки за утоляване на жаждата през деня или заедно с основното хранене или с междинните закуски, да се научат да консумират пресни плодове за десерт

– родителите да се възпитават за границите на телесната маса според възрастта на децата им

– да се осигури достъп до спортни съоръжения за всички, особено в градските жилищни райони – пътеки за колоездене, бягане и каране на летни кънки, игрища за баскетбол, детски площадки за игра, обществени плувни басейни и фитнес салони

За да се противодейства на епидемията от затлъстяване при деца и възрастни, трябва да се ограничи рекламата в медиите – особено тази, която е насочена към детската популация, на калорични храни, захарни и шоколадови изделия, на обикновени безалкохолни напитки и чипс, да се спре продажбата на подобни храни в училищата, да се въведат данъчни утежнения за порциите с гигантски размери (XXL) в заведения за бързи храни.

Небходимо е производителите на подобни храни и напитки да бъдат убедени, че не е добре децата да се подмамват с подаръци-играчки или лотарии с награди срещу купуването на чипс или поничка, или калоричен сандвич, или бутилки с обикновени безакохолни напитки, или на «детско меню», което е калорийна бомба…

Децата имат естествена потребност да тичат и играят. Изведете ги навън през свободното ви време, за да задоволите тази тяхна нужда. Не им обещавайте сладолед или шоколад, ако дойдат с вас до супермаркера…

«Когато се яде повече храна от необходимото, това води до болест…»

(Хипократ, 460 години преди новата ера)

Факт: Цената на здрав­ните услуги за хората с индекс на телес­на маса равен или по-голям от 35** е с 44% по-висока в сравне­­ние с раз­ходите за населението с нормално тег­­ло (ИТМ от 18.5 до 24.9)!

Д-р Кремена ДИМИТРОВА

* Проучването АLSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children) бе публикувано през юни в авторитетното специализирано издание British Medical Journal (BMJ)

** Индексът на телесна маса при хората над детско-юношеска възраст се изчислява като теглото им в килограми се раздели на квадрата на техния ръст.

ИТМ от 25 до 29.9 показва наднормено тегло, а равен или по-голям от 30 – затлъстяване.

Novo Nordisk