БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТНО СТЪПАЛО


vd 01/09/2005

Българската асоциация за лечение на диабетното стъпало (БАЛДС) е основана на 14 февруари 2002 година като сдружение с нестопанска цел. В нея членуват здравни професионалисти от специалностите, необходими за спазване на екипния принцип в лечението на диабетното стъпало.

На 15 март 2002 г. БАЛДС организира първата си национална среща на медицински специалисти от цялата страна, анализът на която осветли няколко основни проблема: липсата на специализирани центрове за лечение на диабетно стъпало; липсата на единни критерии за ранна диагностика и лечение на диабетното стъпало; липсата на опит в организирането и ефективното функциониране на центровете за лечение на диабетното стъпало. И още: познаването на проблема диабетно стъпало е частично и ограничено както в медицинските среди, така и сред широката общественост.

Основните цели на асоциацията са: създаването на мрежа от центрове за лечение в цялата страна; организиране на образователни курсове за лекари и сестри, желаещи да работят в центровете за лечение на диабетно стъпало; организиране на курсове за обучение на пациенти; създаване на единни организационни и терапевтични критерии в отделните центрове; легализиране на специалността подиатрист, която у нас не е призната.

БАЛДС се ръководи от управителен съвет с председател д-р Румен Богданов и членове: д-р Ивайло Недев, д-р Иван Василевски, д-р Илия Лозев, д-р Ненчо Смилов, д-р Детелина Луканова, д-р Виктор Стефанов и д-р Иван Пидакев.

Диабетното стъпало се определя като стъпало на диабетик с висок риск от развитие на улцерации (разязвявания), гангрени и впоследствие на ампутации, благодарение на силно намалената повърхностна и дълбока чувствителност (сетивност), влошеното кръвоснабдяване и ортопедични деформитети

Места за лечение на диабетно стъпало в страната

Основен специализиран център: София, жк „Надежда“, ул. „Христо Смилянов“ 977, ет.2, каб. 238- 242; тел. 02 936 20 10; 0888525 092; e-mail: rbogdanov@balds.org

Бургас: ул. „Янтра“ 28, регионално сдружение „Диабетни грижи“, тел. 056/800 845, Радка Жекова

Видин: дружество на хора със захарен диабет, тел. 0888 398 423, Катина Иванова

Казанлък: ДКЦ 1, ет. 2, каб. 66, тел. 0431/68354, ст. мед. сестра Гешева

Сливен: ДКЦ 2; д-во на хора със захарен диабет, тел. 0888 810 403, Станка Димитрова

Хасково: д-во на хора със захарен диабет, ул. „Драгоман“ 14, тел. 038/622 891, Дора Александрова

Novo Nordisk