НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДИАБЕТА


vd 01/07/2005

С подкрепата на Българска асоциация „Диабет“ –представляваща пациентите с диабет, на Българското дружество на ендокринолозите и на Българска диабетна асоциация, в която членуват лекари, работещи в тази област и под патронажа на президентшата Зорка Първанова, фармацевтична компания „Чайкафарма“ организира Национална кампания за контрол на диабета. Тя ще продължи до края на годината.

По време на кампанията всеки пациент ще получи талон от личния си лекар или лекуващия го ендокринолог, с който ще може да се изследва неговия гликиран хемоглобин за да се установи състоянието му през последните три месеца и по този начин се даде оценка за успеха на лечението.

„Чайкафарма“ е закупила 80 апарата за измерване нивото на гликирания хемоглобин и те са на разположение на пациентите в кабинети в цялата страна. За да се изследва, диабетикът трябва да получи талон от личния си лекар или от специалист-ендокринолог. След това посещава кабинетите и лабораториите, които разполагат с въпросните апарати и накрая с готовите резултати от изследването се връща при лекаря, който ги е назначил. Резултати от националното изследване ще има след около година.

Обикновено контролът на нивото на кръвната захар се извършва чрез тестове, които показват моментното състояние на болния. За да се проследи състоянието на пациента три месеца назад и по този начин да се даде възможност за коригиране на неправилното поведение, се прави тестът за гликиран хемоглобин. У нас обаче здравната каса заплаща подобно изследване само веднъж годишно, което е крайно недостатъчно.

Има начин да се предотврати разпространението на диабета, според доц. Владимир Христов от Клиниката по ендокринология в Александровска болница. Единият от тях е борба за качествен контрол на болестта. Вторият е първична профилактика чрез програми за скрининг и изследване на рисковите групи – хора с наднормено тегло, с отклонения в мастната обмяна, с повишено артериално налягане, както и жени, родили едър плод. Това несъмнено ще излезне по-евтино за обществото от евентуалното лечение на новозаболелите, смята специалистът.