Доц. д-р Ивона ДАСКАЛОВА, председател на Българска диабетна асоциация: „НА ПРИЦЕЛ СА НАЙ-ГОРЕЩИТЕ ТЕМИ НА ДИАБЕТОЛОГИЯТА“


vd 01/07/2005

В писма и телефонни обаждания наши читатели се интересуват от по-подробна информация за новосъздадената Българска диабетна асоциация, започнала дейността си в края на миналата година.. Задоволяваме интереса им с интервюто на представителя на нашия/ваш вестник „Клуб Д“ Михаил Михайлов с председателя на Управителния съвет на Българска диабетна асоциация доц. д-р Ивона ДАСКАЛОВА.

Доц. Даскалова, как и кога се роди идеята за създаването на новата неправителствена организация Българска диабетна асоциация?

Българска диабетна асоциация бе създадена и регистрирана като юридическо лице на 11 ноември 2004 г. Идеята бе да привлечем в единна организация не само ендокринолози, но и всички специалисти, които се занимават със захарния диабет.

Известно е, но бих искала да изтъкна още веднъж, че това е социално значимо заболяване, което се дължи не само на наследствена обремененост, но и на фактори на заобикалящата среда.

Диабетът се превърна в пандемия на съвременното общество – фактите са показателни: 194 милиона души или 6.3% от населението на планетата живее с диабет, а се очаква броят им да достигне 330 милиона през 2025 година.

Знае се още, че захарната болест се лекува цял живот, което е предпоставка за възникване на усложнения. А колкото по-добре лекуваме диабета, толкова по-късно настъпват и усложненията.

В тази връзка към какво ще се стремите?

Стремежът на Българската диабетна асоциация е да се превърне в мултидисциплинарна организация, в която да членуват както ендокринолози, така и общопрактикуващи лекари, доболнични специалисти, невролози, нефролози, офталмолози, както и медицински сестри, диабетолози, психолози. Своеобразна гаранция за положителни резултати е многообразието на модерния диабетен екип.

Целите, които стоят пред новото сдружение?

Основна цел на асоциацията е да повишава знанията за правилното лечение на диабета сред медицинските специалисти на всички нива, да оказва съдействие за разработване на уеднаквени медицински стандарти по отношение на профилактиката, диагностиката, лечението и проследяването на заболяването, съобразени с международно възприетите изисквания за работа в болничната и извънболничната помощ.

Нашата цел е да формираме и обществено разбиране, че бихме могли да контролираме заболяевамостта чрез мерки за промяна в начина на живот и в навиците, във възможностите за рационално хранене, чрез борба със затлъстяването.

Главните насоки в дейността на асоциацията?

Предметът на дейност на асоциацията е многопосочен: да създава и да предприема действия за реализиране на програми по профилактика, диагностика, лечение и проследяване на диабета в цялата страна; да повишава квалификацията на лекарите с организирането на научни симпозиуми и конгреси с участието на изявени български и чуждестранни специалисти; да развива програми и да организира системни тематични курсове за обучение на общопрактикуващи лекари и на пряко свързаните с лечението на диабета специалисти; да участва активно, чрез свои експерти и консултанти, в разработването на нормативни актове, отнасящи се до работата на ендокринолозите и другите специалисти, които имат отношение към управлението на лечението на диабета; да изказва становища и да лобира в структурите на здравното министерство, НЗОК, Българския лекарски съюз и др. за осъществяване целите на асоциацията.

С дейността си само за половин година накарахте обществеността все по-често да споменава името на новото формирование?

Чрез свои експерти от квотата на БЛС участвахме в работните групи по изработване на НРД-2005 в раздела доболнична специализирана и болнична помощ.

По предложение на Българския лекарски съюз изразихме становище по предложения „Стандарт по ендокринология“. Изключителна заслуга на асоциацията е преводът на български език и издаването на „Международен консенсус за диабетното стъпало“, с което България стана 25-ата страна превела и издала този консенсус, а желанието ни е да го направим достояние на специалистите от цялата страна.

Започна и цикъл за обучение на медицински сестри, които да защитят сертификат за работа с диабетно болни и да получат званието „диабетна сестра“. До момента са се състояли три курса и са обучени 300 медицински сестри.

Да не пропуснем и двата симпозиума, организирани от асоциацията?

Първият национален симпозиум на асоциацията, който се състоя през февруари, бе на тема „Метаболитен синдром – най-дискутиран рисков фактор“. Вторият симпозиум бе в Пампорово през април по проблемите на усложненията на захарния диабет – „Диабетно стъпало“.

Нека припомня, че Международната диабетна федерация и Световната здравна организация обявиха 2005-а за година на диабетното стъпало. Научният форум събра повече от 300 медици – ендокринолози, хирурзи, невролози, доболнични специалисти и общопрактикуващи лекари от цялата страна.

Ще се запомни участието в симпозиума както на проф. Хилмар Щраке от Университетската клиника по диабетология в Гийсен, Германия, така и на проф. Карел Бекер – председател на Консултативната секция за диабетно стъпало към Международната диабетна федерация, в която членуват 185 асоциации от 145 страни. С тези форуми доказахме стремежа на асоциацията да насочва усилията си към най-горещите теми на диабетологията.

Смятате ли да си сътрудничите с останалите диабетни организации, като сдружението на пациентите Българска асоциация „Диабет“, например?

Това сътрудничество вече започна с Националната кампания за контрол на диабета с участието на „Чайкафарма“, на Българската асоциация „Диабет“, на Българското дружество по ендокринология и на Българската диабетна асоциация.

Novo Nordisk