БЕЗПЛАТНА ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ НА ТЕЛЕФОН 0800 11 150


vd 01/07/2005

Още един проект на фармацевтичната фирма Sanofi-Aventis group е вече в действие у нас – открита е безплатна телефонна линия (Call-center) за диабетици, които ползват инсулиновите писалки на фирмата. По този начин се предоставя възможност за пряк достъп до информация за използване на „писалките“ и инсулините на Sanofi-Aventis.

Телефон 0800 11 150 е безплатен за всички потребители с 18-часов достъп в денонощието (от 6 сутринта до полунощ) седем дни в седмицата!

Използването на специален софтуер позволява постъпилите запитвания за евентуален проблем при използване на „писалките“ да се анализират или коментират от специално обучените за цeлта диабетни медицински сестри и други служители, които са операторите на телефона.

Те разполагат с готови алгоритми и възможни решения за всеки от често срещаните проблеми. Когато диабетиците имат специфични въпроси за заболяването си, медицинските сестри ще ги насочват към правилния специализиран медицински център.

Разходите за първия в България Call-center за диабетици са изцяло за сметка на фармацевтичната компания. Той е част от глобален проект на Sanofi-Aventis за информираност на пациентите в страните, където има разкрити офиси на фирмата. Безплатният диабетен телефон е и продължение на програмата на фирмата за обучение на пациенти.

По време на Х юбилеен симпозиум по ендокринология, когато за първи път бе обявена идеята на проекта Sanofi-Aventis Call-center, генералният мениджър на фирмата за България д-р Антоний Тотев сподели:

„Новата компания се роди миналата година от сливането на двете водещи френски фирми. Днес Sanofi-Aventis е номер 1 в Европа и трета в световния фармацевтичен бизнес. Глобалният ни пазарен дял в края на 2004 година бе 5.6%, а началото на тази година фирмата посрещна с общ екип от сто хиляди служители в над сто държави по целия свят.

В българския ни екип работят 80 души. Ние сме пряко обърнати към хората и техните проблеми с мисълта да предоставим по-добри възможности за лечение и качество на живот“.

Novo Nordisk