„ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“


vd 01/06/2005

След приблизително тригодишни усилия, през месец май бе учредена най-голямата неправителствена здравна организация в България – Конфедерация „Защита на здравето“. В нея членуват 14 пациентски организации, между които и Българска асоциация „Диабет“, които си поставят за цел да защитават правата както на онези един милион българи, страдащи от хронични заболявания, така и на всички останали пациенти.

„Реформата в здравеопазването все още не се е случила, ние, пациентите сме в изолация, а диалог липсва“ заяви председателят на Конфедерацията Веска Събева. Новосъздадената структура посочва като своя основна цел постигането на равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти и сдруженията на пациентите.

Novo Nordisk