ПАК (ПОСЛЕДНО?) РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ ЗА ЗДРАВЕ


vd 01/06/2005

От 1 юни, когато влезнаха в сила последните промени в Закона за здравното осигуряване, Националният осигурителен институт (НОИ) започна да приема молби-декларации на длъжници към здравноосигурителната каса за разсрочване на неплатените вноски, както и документи за пълно опрощаване на задълженията на българи, пребиваващи над половин година в чужбина. Според управителя на НОИ Йордан Христосков 1 147 194 души са с прекъснати здравноосигурителни права към 31 май т.г. В листите на пациентите, избрали личен лекар, фигурират 7 743 864 българи.

Хората, които дължат над три здравни вноски в размер над 50 лева, но нямат финансова възможност да се разплатят на здравната каса (НЗОК) наведнъж, трябва да подадат до 31 октомври 2005 г. молба за разсрочване на борча. В документа те трябва само да декларират, че средният доход на човек от семейството им е бил в размер до 200 лв. в периода 1 октомври 2004 – 31 март 2005 г.

Не се изискват служебни бележки, удостоверяващи приходи, пенсии, обезщетения или помощи, получавани от лицето. Дали човекът наистина получава под 200 лв., ще се проверява от инспекторите на НОИ в момента на подаването на молбата. Решението за разсрочване или отказът ще се издават веднага, в рамките на десетина минути.

Подалите неверни данни са заплашени с глоба от 100 до 300 лв. и затвор до 3 години. До 31 октомври т.г. Агенцията за държавни вземания е спряла всички производства срещу длъжници на здравната каса. След тази дата ще се подновят принудителните събирания на здравните дългове за онези, които не са подали молба за разсрочване или не са одобрени от НОИ.

С издаването на резрешение длъжниците ще се отписват от автоматичната електронна система и от тях няма да се иска да плащат при посещение при личния лекар нищо друго освен потребителската такса. Тъй като базата данни се обновява веднъж месечно, възможно е в дните веднага след издаването на разрешението хората още да не са отразени в системата и ако им се наложи да отидат при семейния лекар трябва да си носят тези решения.

Новото в тази група длъжници е, че за периода от 1 юни 2005 г. до 31 декември 2006 г. – докогато трябва да изчистят задълженията си, те няма да плащат лихва. Досега им се начисляваше лихва за забавяне в размер на основния лихвен процент плюс 10 пункта. Тя вече е спряна на старите вноски за всички длъжници, независимо, че тепърва ще започва разсрочването на дълговете им. Другата промяна е свързана с трите наказателни вноски, които трябва да се платят от хората с прекъснати здравноосигурителни права, за да могат отново да ползват предплатеното здравеопазване. Досега те трябваше да плащат 36 лв. за вход в системата, като тази сума не им се приспадаше от общото задължение към здравната каса. Вече с тези пари ще се намалява борчът. Това важи и за хората, които вече са платили тази сума, за да се включат пак в системата.

Ако в периода за отложено издължаване на старите здравни вноски човек натрупа нови борчове към здравната каса, той ще бъде длъжен отново да плаща за оказаната му помощ. Невнасянето на текущите здравни осигуровки не прекратява действието на разсроченото плащане – на хората ще им се даде възможност да наваксат дълговете си. Засега самоосигуряващите се имат дългове за около 80 милиона лева.

Сериозни проблеми при издължаването си ще имат българските емигранти в чужбина. Не бе приет вариантът, който предвиждаше дългът на живеещите в чужбина да се опрощава, ако не са ползвали здравни услуги у нас.

Последните поправки в Закона поставят почти неизпълнимо условие пред тях – борчовете им ще се опрощават само ако те не са избрали личен лекар, на когото НЗОК да е плащала авансово за пациента през годините. Законът обаче предвижда процедура за смяна на лекар, но не и за отказване от такъв. Така практически българите в чужбина си остават длъжници на здравната каса. Практика на българите, пребиваващи зад граница, беше при появата на здравословен проблем да платят три вноски в НЗОК и да се включат автоматично в системата, ползвайки безплатно лечение в България…

Novo Nordisk