ОЩЕ БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА


vd 01/06/2005

От НЗОК се похвалиха, че след подписване на анекс към Националния рамков договор 2005 и обнародване на новия лекарствен списък на касата в Държавен вестник, пациентите ще доплащат по-малко за 16 лекарства. Очаква се това да стане от 16 юли 2005 г.

Още седем лекарствени продукта ще поевтинеят от 33 до 100 процента за пациентите в резултат на това, че шест фирми са приели поканата на НЗОК и са представили предложения за намаляване на цените си. Медикаментите са за сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, мозъчно-съдова болест и лечение на депресии.

От касата припомнят, че при договарянето през април 2005 г. са представени предложения за намаляване на цените на още девет медикамента.

Новият лекарствен списък ще включва 935 лекарствени позиции, от които 187 ще се заплащат напълно от касата. Сега действащият списък съдържа 857 лекарства, от които 160 са заплащани напълно. От здравната каса съобщават, че са включени нови лекарствени продукти за лечение на социално значими заболявания, като диабет, сърдечна недостатъчност, хипертония, бронхиална астма, болест на Паркинсон, хронична бъбречна недостатъчност и др.

Novo Nordisk