Диабет тип 2 не се контролира добре


vd 01/06/2005

Двама от всеки трима американци с диабет тип 2 не контролират добре заболяването си и са изложени на риск от инсулт, миокарден инфаркт или хронични усложнения на заболяването, показаха резултатите от проучване на Тексаския университет в Далас.

Според неговите автори, „имаме всички необходими средства, за да контролираме кръвната глюкоза, но не ги използваме оптимално. Трябва да тестваме всички рискови групи за откриване на нарушен глюкозен толеранс или диабет, а диагностицираните трябва да спазват диета, да се движат много и редовно и, ако е неоходимо, да взимат лекарства“.

Над 18 милиона американци живеят с диабет тип 2, като все по-често той се открива при млади хора и дори при деца.

Американската асоциация на клиничните ендокринолози и Американската колегия на ендокринолозите са организирали проучването с участие на 157 000 души, на които е изследван гликирания хемоглобин – HbA1c (показател за степента на контрол на кръвната глюкоза през последните два-три месеца). Повече от 67% от пациентите са били с високи нива на HbA1c (A1c).

Средностатистическият здрав и млад американец има ниво на HbА1c около 5.1% и горната допустима граница е 6.5%. A1c 7% показва средно ниво на кръвната глюкоза 9.6 ммол/л през изминалите два-три месеца*.

Кръвната глюкоза трябва да бъде до 6.1 ммол/л преди хранене и да не надвишава 7.5 ммол/л след нахранване.

Второ проучване на 501 диабетици показа, че над 60% от тях не знаят какво е гликиран хемоглобин и въпреки това 84% са смятали, че контролират добре кръвната си глюкоза…

Високите нива на кръвната глюкоза водят до увреждане на вътрешната обвивка на кръвоносните съдове, наречена ендотел, поради увеличен оксидативен стрес (образуване на свободни кислородни радикали) и гликиране на протеините.

40% от всички американци на възраст между 40 и 74 години имат преддиабет. Всечки те могат да предотвратят появата на диабет тип 2, ако се упражняват и движат редовно и преминат на здравословна и нискокалорична диета.

Всяка година нови 1 200 000 американци се диагностицират с диабет тип 2. През 2003 година (последната, за която има окончателна статистика) захарната болест е струвала на САЩ $132 милиарда долара.

* Ако знаете стойността на Вашия гликиран хемоглобин (A1c), то може да изчислите какво средно ниво на кръвната глюкоза сте поддържали през последните няколко седмици. За целта, се използва следната формула:

Средна плазмена глюкоза (ммол/л) = A1c х 1.98 – 4.29

Например, А1с 8% = 8 х 1.98 – 4.29 = 11.5 ммол/л средна гликемия

Novo Nordisk