Антибиотик може да спира диабетното увреждане на ретината


vd 01/06/2005

Начални опити при лабораторни плъхове показаха, че антибиотикът minocycline може да отстранява една честа причина за нарушение на зрението в хода на захарната болест.

Minocycline, който е второ поколение тетрациклин, е кандидат за по-нататъшни проучвания, които да оценят неговите възможности като терапевтично средство за намаляване на уврежданията на ретината при диабет и за профилактиране на слепотата, смятат авторите на експеримента.

Предходни изпитания на същите изследователи са установили, че диабетът предизвиква възпалителна реакция в ретината. Имунни клетки, наречени микроглия, са главните инициатори на това възпаление и поради това представляват важна цел за намаляване на възпалителната активност в нервите клетки на ретината.

Американските изследователи смятат, че противовъзпалителните свойства на антибиотика са различни от неговото антибактериално действие и, че силата на minocycline да потиска производството на възпалителни вещества (цитокини) в ретината налага бъдещо проучване при опитни животни и може би прилагане и при хора.

Те са доказали, че активирането на микроглията в ретината настъпва рано в хода на диабета. В резултат на това, микроглията – известна още като „чистача на централната нервна система“ – освобождава невротоксини в ретината, които унищожават нервни клетки и този процес постепенно води до влошаване на зрението.

Прилагането на minocycline при плъхове с диабет е успяло да намали увреждането на нервните клетки на ретината с 50%. Авторите на експеримента смятат, че активна съставка на антибиотика може да послужи за създаването на нов медикамент, който да потиска активирането на очната микроглия и по този начин да се използва за профилактиране на развитието на диабетна ретинопатия и опазване на зрението на хората със захарна болест.

Novo Nordisk