Специалистът отговаря на читатели на Клуб Д


vd 15/05/2005

В редакцията получихме писмо с много и тревожни въпроси от редовната ни читателка Елена Станоева от Пазарджик и въпреки нейните съмнения, не се поколебахме да „напълним половин вестник“ с тях.

За специализиран отговор потърсихме Георги Хаджийски, магистър по социални дейности със специализация мениджмънт на социалните дейности, председател на Сдружението на хората с увреждания и хронични заболявания от община Самоков (за контакти: e-mail: ghadj@abv.bg).

Редакцията на нашия/ваш вестник Клуб Д и в бъдеще ще търси помощта на г-н Хаджийски, когато имаме читателски въпроси на социални, социалноикономически и здравноосигурителни теми.

Novo Nordisk