СМЕНЯМЕ личния ЛЕКАР ПРИ ДЪЛГО ОТСЪСТВИЕ


vd 15/05/2005

Необходими са само здравната книжка и 1.50 лв. потребителска такса

Настава времето на отпуските и много наши читатели се интересуват при какви обстоятелства се прави временен избор на личен лекар. Ето какво ни съобщиха от Здравната каса:

Всеки може да смени временно личния си лекар за период от 1 до 5 месеца на мястото, извън постоянното си местоживеене. Тази възможност съществува от две години, но хората не се възползват активно от нея, тъй като не са информирани.

Изборът се осъществява с регистрационна форма за временен избор на домашен лекар, която се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигуреното лице за периода на пребиваването му на новото място. Формулярите се купуват от районните здравноосигурителни каси или от книжарниците за медицинска литература.

В документа се посочва и конкретният срок, за който се извършва промяната. Личният лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на избралите го пациенти от датата, на която е осъществен изборът, като включването им в пациентската листа става от първо число на следващия месец. След изтичане на срока за временен избор, автоматично се възстановява последният направен постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

Когато човек пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне за съдействие към всеки общопрактикуващ лекар.

В такива случаи Здравната каса плаща на доктора за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка. Тази практика е особено разпространена в морските курорти.

Пациентите, на които им е поискано да заплатят оказаната им инцидентна медицинска помощ по време на почивка и ваканция, трябва да искат от лекаря финансов документ за платените суми.

При нарушаване на правата им на здравноосигурени те могат да подават жалби до районните каси, като в случаите на неправомерно взети суми прилагат копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.