ПАК ОТСРОЧКА НА ЗДРАВНИТЕ ДЪЛГОВЕ15/05/2005

Здравните длъжници ще се издължават до края на 2006 г., реши парламентът с окончателното приемане на поправките в Закона за здравното осигуряване.

Разсрочването важи само за хората, чийто средномесечен доход на член от семейството е до 200 лв. – това са около 85-95% от длъжниците. Молби за разсрочване се подават в НОИ до 31 октомври.

Българите, които са били извън страната повече от 183 дни за една календарна година ще бъдат освободени от здравни вноски, ако не са ползвали услугите на здравната каса. По разсрочените вноски на гражданите не текат лихви.

Novo Nordisk