КАСАТА ЩЕ ПЛАЩА ЗА НОВИ ЛЕКАРСТВА


vd 15/05/2005

Реимбурсивният списък на здравната каса ще бъде допълнен от 97 лекарства, като 82 от тях са нови, а за други 15 фирмите-производителки са изявили желание да понижат цените. Медикаментите са за лечение на астма, диабет, сърдечно-съдови заболявания, хепатит, остеопороза, глаукома, язва и болести на централната нервна система.

Списъкът на НЗОК трябва да бъде обновен на 1 юли, тъй като е необходимо да бъде подписан анекс към Националния рамков договор, като по закон това може да става веднъж годишно и това се прави след първото полугодие.

Novo Nordisk