Талията определя кръвното налягане и инсулиновата чувствителност


vd 01/04/2005

Обиколката на талията повлиява нивото на кръвното налягане и инсулиновата чувствителност, съобщиха д-р Пол Поарие и сътрудници от Laval Hospital Research Center в Канада през март в списание Hypertension.

Коремното затлъстяване, изразяващо се с увеличена обиколка на талията, често се придружава от симптомите на метаболитния синдром, но приносът му към хиперинсулинемията и високото кръвно налягане не са добре изяснени.

Учените са изследвали влиянието на наднорменото тегло (измерено чрез ИТМ), натрупването на коремни тлъстини (измерени чрез обиколката на талията), нивото на инсулин на гладно и инсулиновата чувствителност върху кръвното налягане по време на почивка при 907 мъже и 937 жени.

Според авторите, всичките четири показателя са взаимосвързани със систолното кръвно налягане при мъжете и жените и с диастолното налягане при жените. Само ИТМ и обиколката на талията показват значима корелация с диастолното налягане при мъже.

Мултивариантните статистически анализи са показали, че

обиколката на талията е най-добрият самостоятелен показател, обясняващ колебанията на диастолното и систолното кръвно налягане

Според учените, взаимовръзката между затлъстяване, инсулинови нива на гладно, инсулинова чувствителност на мускулите и повишено кръвно налягане могат да бъдат обяснени до голяма степен с количеството на натрупаните коремни тлъстини.

Не всички затлъстели хора са изложени на еднаква степен от сърдечносъдов риск. Трябва да се обърне внимание на тези, които са с:

! коремно затлъстяване (голяма обиколка на талията)

– мъже над 102 см

– жени над 88 см

! нисък „добър“ холестерол (това е холестеролът, който липопротеините с висока плътност отнемат от стените на съдовете и пренасят до черния дроб за елиминиране от тялото)

– мъже под 1 ммол/л

– жени под 1.3 ммол/л

! повишени триглицериди (вид мазнини) в кръвта над 1.7 ммол/л

Посочените нарушения са компоненти на метаболитния синдром. Хората с тези нарушения са по-застрашени от ранна атеросклероза, повишено кръвно налягане, диабет тип 2, исхемична болест на сърцето (стенокардия и миокарден инфаркт), инсулт…

Голямата обиколка на талията, поради натрупването на тлъстини в областта на корема, ни води до високо кръвно налягане. Затова, измерете талията си и огледайте профила на фигурата си в огледало! Заобленото като „ябълка“ тяло и висящото над колана шкембе вървят ръка за ръка с артериалната хипертония и са предизвестие за диабет тип 2 и сърдечносъдови проблеми.

Novo Nordisk