ПРОФ. МАРИЯ ДАМЯНОВА НА 80 ГОДИНИ


vd 01/04/2005

По време на редовната сесия на Българската лига по хипертония в големия салон на БАН в столицата се състоя мило тържество, посветено на 80-годишнината на проф. д-р Мария Дамянова.

Академик Чудомир Начев съобщи, че Президиумът на Българската лига по хипертония е избрал за свой почетен член бележитата диабетоложка, основателка на детската ендокринология в България.

През 1950 година проф. Дамянова завършва софийския медицински факултет. От 1956 до 1959 г. е доброволен асистент във Виенската университетска детска клиника, където работи с професор Свобода и професор Розенкрам.

През 1960 г. става старши асистент в Университетската детска клиника в София и там основава първото детско ендокринно обменно отделение. Въвежда глюкозно оксидантния метод за определяне на кръвната захар при диабетици. През 1963 г. основава детското диабетно отделение във Вършец, което ръководи и консултира в продължение на много години.

Повторното й заминаване за Виена е свързано със специализация при проф. Хубер и проф. Цваеймюлер. През 1967 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Динамика на кръвната захар при диабет в детската възраст“.

Следва хабилитирането й за хоноруван доцент през 1970 г., като до 1972 г. организира и ръководи Клиника по диабет и обменни заболявания, включваща и кърмачески сектор.

В продължение на три години до 1975 г. е зам.-директор по учебната работа в Института по педиатрия в София. През 1976 г. защитава докторска дисертация на тема „Инсулинова секреция и инсулинови антитела при захарен диабет и затлъстяване в детската възраст“.

От 1980 до 1988 г. ръководи първи педиатричен комплекс, а през 1990 г. открива Републиканския диабетен център в Банкя за сто деца. По същото време е член и на Управителния съвет на Европейската асоциация за изучаване на диабета.

Проф. Дамянова е автор на повече от 200 научни публикации в български и чуждестранни медицински издания. Автор е на една самостоятелна монография за захарния диабет в детска възраст, съавтор в още шест монографии.

Била е ръководител на шест аспирантури и рецензент на голям брой дисертационни трудове. Значителна част от преподавателската й дейност обхващат курсовете по детска ендокринология и диабетология, автор е и на научно-популярни публикации. Консултант е на нашия/ваш вестник от 1992 година насам, за което искрено й благодарим!

Явно развълнувана от голямото внимание и отрупана с цветя, проф. Дамянова сподели: „Отбелязването на този юбилей е вълнуващ за мен момент, защото ме върна в миналото на активната ми дейност като лекар лечител, университетски преподавател и научен работник, стремящ се да се докосне до загадките на тази мистериозна социално значима болест, каквато е диабетът. Ръководно начало през целия ми професионален път беше максимата на известния немски диабетолог Герхард Кац, че диабетиците са условно здрави и съдовите усложнения не са непревзимаема крепост“.