ПОРЕДНА СТЪПКА В РАЗВИТИЕТО


vd 01/04/2005

По време но симпозиума бе приет консенсус, обсъден многостранно и многократно от участниците от двете дружества, който маркира посоките на бъдещето и е поредна стъпка в развитието на диабетните здравни грижи.

Според документа, трябва да има сътрудничество между всички здравни специалисти, които са ангажирани с превенцията и лечението на диабетната нефропатия; да се убеждава здравната администрация и обществото, че с леки за изпълнение и сравнително евтини мерки могат да бъдат икономисани огромни разходи; необходимо е обучение на диабетиците, обучение на предразположените за развитие на диабет и обучение на цялото население.

Консенсусът повелява следните цели:

1. Превенция на диабета

2. Превенция на диабетната нефропатия

3. Забавяне на прогресията на диабетната нефропатия

4. Забавяне на прогресията на бъбречната недостатъчност

5. Превенция на усложненията на бъбречната недостатъчност

6. Ранно лечение на усложненията на бъбречната недостатъчност

7. Навременна подготовка за диализно лечение.

За да бъдат полезни на болните от диабетна нефропатия, абсолютно необходимо е ендокринолози и нефролози да действат като един тим.

Консенсусът „Диабетна нефропатия“ на Българското дружество по ендокринология и на секцията по диализа на Българското научно дружество по нефрология ще бъде важен принос към Препоръките за добра практика по захарен диабет и към Методичните указания по нефрология на двете дружества. Той ще бъде внесен в здравното министерство, в НЗОК и в БЛС, за да се имат предвид основните му постановки при изготвяне на НРД 2006.

Novo Nordisk