Откриха нов вид диабет


vd 01/04/2005

Нова, непозната досега, форма на диабет описаха американски невролози през март в Journal of Alzheimer’s Disease. Специалисти от медицинското училище „Браун“ са установили, че и мозъкът произвежда инсулин, също като панкреаса.

Новата форма на диабет, за разлика от тип 1 и тип 2, не влияе върху нивото на кръвната глюкоза. Нейните откриватели са я нарекли „диабет тип 3“ или „мозъчен тип диабет“, тъй като предполагат, че е „локална форма на диабет“.

„Диабет тип 3“* засяга нивото на инсулина и свързаните с него протеини (инсулин-подобни растежни фактори) в мозъка и това вероятно води до болестта на Алцхаймер.

Диабет тип 1 и тип 2 се появяват, когато организмът не може да произвежда или да използва инсулина правилно поради периферна (генерализирана) инсулинова резистентност. Според новата хипотеза, болестта на Алцхаймер и подобните дементни нарушения се дължат на мозъчна (локална) инсулинова резистентност.

„Тип 3“ е свързан с по-ниски от нормалните мозъчни нива на инсулин и на инсулин-подобни растежни фактори. Причината е в понижената активност на гените, които кодират синтезата на мозъчен инсулин и свързаните с него протеини, както и в засягането на техните рецептори в централната нервна система.

От години е известно, че при диабетиците тип 2 има отлагания на пептида амилоид в панкреаса. Повечето от хората с това сложно метаболитно заболяване имат както нарушено действие на инсулина (периферна инсулинова резистентност), така и нарушена секреция на инсулин от панкреаса (секреторен дефект).

Вътре- и извънклетъчни отлагания на амилоид (плаки) има и в мозъчната тъкан на хората с болест на Алцхаймер, както и в стените на средните и малките артерии в кората на мозъка при съдова деменция (стъпаловидно влошаване на интелектуалните възможности поради множествени микроинфаркти, водещи до загиване на много мозъчни неврони).

Според изследователите, болестта на Алцхаймер е невроендокринно нарушение. Затова, откритието на „диабет тип 3“ ще помогне за търсенето на нови методи за лечение на дегенеративните мозъчни заболявания и нарушенията в паметта.

Все още не е известно дали между периферната (мускулната) и инсулиновата резистентност на мозъка има връзка и каква е нейната роля в прогресията на деменцията. Не е известно също така и дали лекарствата за повишаване на периферната инсулинова чувствителност (инсулинови сенситайзери) са ефективни при „диабет тип 3“*.

* До момента Международната диабетна федерация определяше като „диабетици тип 3“ близките, брачните парньори и членовете на семействата на хората с диабет тип 1 и тип 2, които ги обичат, живеят с тях и им помагат всекидневно да се справят с проблемите на заболяването и с чувството, че са „различни“ от околните. Този условен диабет тип 3 няма нищо общо с новооткритата мозъчна форма.

Novo Nordisk