ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ


vd 01/04/2005

Необикновено голям интерес проявиха и ендокринологичната, и нефрологичната общност към обявената тематика „Диабетна нефропатия“ на пролетния учебен симпозиум, състоял се на Златни пясъци край Варна от 7 до 10 април.

Повече от 500 бяха лекарите, откликнали на повика на Българското дружество по ендокринология и на Секцията по диализа на Българското научно дружество по нефрология да увеличат познанията си по диабетна нефропатия – един проблем, който очевидно ще бъде все по-честа патология във всекидневната им практика.

И все повече, както каза изтъкнатият български диабетолог проф. Драгомир Коев, „ще колаборираме с колегите от другите специалности, за да разширяваме вижданията си и да имаме съвместни усилия и инициативи за подобряване на диагностиката, превенцията и лечението на болестите, защото те не могат да се ограничат в рамките само на една специалност“.

Изключително високо бе и равнището на лекторите и модераторите – пръстите на двете ръце едва ли биха могли да стигнат за изброяване на професорите и доцентите, участвали в трите сесии на симпозиума.

Състояха се и много лекции, мини- и сателитни симпозиуми на спонсориращи фармацевтични фирми. Започна се със сателитният симпозиум на Санофи-Авентис Груп „Съвременни насоки в превенцията на усложненията на захарния диабет“, на който Варна получи високо признание на големите си заслуги в лицето на проф. Лидия Коева за създаването на сериозна ендокринологична школа.

В деня на откриването 7 април – Международния ден на здравето, проф. Коева стана център на чудесно тържество по повод 40-годишната й професионална дейност. Да припомним, че тя е създателят на първия клуб на диабетика, прераснал във Варненска диабетна асоциация; на първия дневен стационар за деца-диабетици; на първия кабинет „Диабетно стъпало“; на интензивното диабетно отделение…

Последваха изявите на Гедеон Рихтер, на MSD, минисимпозиумът на Фрезениус Каби и сателитните симпозиуми на Мерк Дармщадт, на Ели Лили, на Хофман ла Рош и на Абот Лабораторис.

За да дойде финалният акорд на Ново Нордиск „INITIATE: старт с NovoMix 30“ – с чудесната му забавна част и любопитна анкета с гласуване на зрителите.

Симпозиумът завърши с учебни курсове на Българското дружество по ендокринология „Обучение на обучаващи: нужди, бариери, подходи…“ и „Диабетен регистър“.

Novo Nordisk