ДА ТЪРСИМ ПРАВАТА СИ ДОКРАЙ!


vd 01/04/2005

Натъкнахме се на любопитен, но и много показателен случай на защита на правата, когато всичко е в рамките на закона. Райна Атанасова Иванова подала молба до Варненския районен съд за обезщетение в размер на 3067 лв. срещу ТЕЛК при МБАЛ „Св. Анна“.

Мотивите й са, че на 31 юли 2003 година тя подава документи за преосвидетелстване в Картотеката на медицинските експертни досиета (КМЕД), а ТЕЛК – Варна се произнася с решение едва на 13 септември 2004 година.

По тази причина за посочения период Иванова е загубила 294 лв. от добавка към инвалидната пенсия, 477 лв. от добавка за чужда помощ, 196 лв. от целеви помощи за телефон и транспорт и 2100 лв. за възнаграждения на съпруга й като неин личен асистент – съпругът може да бъде назначен на тази длъжност едва след излизането на експертното решение и от ноември той работи като такъв.

Райна Иванова е с диабет и за първи път е трудоустроена през 1991 година с ІІІ група инвалидност. Седем години по-късно й дават ІІ група поради наличието и на други заболявания. През 2001 година, вследствие на гангрена, се налага да ампутират два пръста на десния й крак.

С експертно решение от 17 септември 2001 година тя е трудоустроена с 86% инвалидност, която е валидна до 1 септември 2004 година. Междувременно обаче, през миналата година състоянието й се влошава и през май постъпва във Военноморската болница.

Следват две операции, като при последната се налага ампутация на десния крак до средата на бедрото. След 20 дни минава на контролен преглед и се налага да постъпи отново в лечебно заведение. Лекарите зашиват за втори път раната.

През това време съпругът й вече е подал документи в дирекция „Социално подпомагане“ във Варна за получаване на помощни средства. Оттам й дават инвалидна количка, комбиниран стол за баня и тоалет и антидекубитален дюшек.

На 31 юли 2003 година документите на Райна Иванова са подадени в картотеката на инвалида с входящ номер 4681, а известие да се яви пред експертна комисия тя получава на 13 септември 2004 година.

Съгласно Наредбата за експертиза на нетрудоспособността от 2000 година, срокът за произнасянето от ТЕЛК е 40 дни от подаването на документите в КМЕД, аргументира искането си в молбата до съда Иванова.

Тя завежда дело срещу ТЕЛК за защита на правата си за периода на прекалено забавената процедура по промяна на статуса на загубилата единия си крак жена по съвет на Веселина Стоилова, началник на сектор „Център рехабилитация и социално интегриране на зрително затруднени хора“ към община Варна, а със заповед на кмета Кирил Йорданов й е възложено да бъде и омбудсман (обществен посредник) на хората с увреждания.

За съжаление, в момента тя нямаше сведение за развитието на делото, но я помолихме за съвет към хората с диабет, които често се срещат с най-различни препятствия, докато стигнат до правата си, установени от закона. Ето какво ни каза Веселина Стоилова:

– При мой съвет да дирят правата си докрай част от хората с увреждания често заявяват: „А има ли смисъл?“ Убеждавам ги, че има смисъл особено в случаите, когато се установи, че явно правото е на тяхна страна.

В случаи като този както българският съд, така и съдът за защита на правата в Страсбург, до когото лично съм писала молби от засегнати хора с увреждания, обаче са последните инстанции.

Хората следва да не се страхуват, да се консултират и да отстояват правата си и пред всички други институции в България, които могат да ги защитят от бюрократичното или пренебрежително отношение към решаването на техните проблеми в определения от закона срок от един месец.

Макар че изпълнявам функцията на омбудсман към община Варна, готова съм да се отзова за консултации по защита на правата на хората с увреждания от цялата страна. Телефонът ми е 052/509 230 или 052/459 379.