ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН БЪЛГАРИ НЕ ПЛАЩАТ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ


vd 01/03/2005

По последни данни на НОИ броят на нередовните платци е 1.174 милиона души. В същото време 6.611 милиона българи честно и редовно внасят здравните си осигуровки или са осигурени от държавата.

През последната година и половина над милион и половина български граждани са заплатили здравноосигурителните си вноски, но според управителя на НОИ Йордан Христосков, това изобщо не урежда нещата в обществен план.

Проблемът, според него, е в големия брой хора, които дължат здравни осигуровки, а не толкова в несъбраната сума. През всичките тези години са събрани над 3 милиарда лева вноски, като годишно сумата е над 800 млн. лева.

Отсрочванията имат ефект, според него, но не онзи, който се очаква и като че ли по-добър резултат дават разяснителните кампании. Решението за отсрочка на здравните вноски обаче е политическо и той не можел да го коментира.

В следващите месеци неизрядните длъжници, които са 2.2 милиона души, ще получат предизвестие да заплатят доброволно, като в 14-дневен срок от получаване на известието плащането трябва да бъде изпълнено.

След изтичането на този срок следва съставянето на акт за начет, след който със събирането на задълженията ще се заеме Агенцията за държавни вземания. Управителят на НОИ смята, че принудителното събиране на дължимите здравни вноски не трябва да притеснява гражданите, защото това е стандартна процедура.

След като човек получи акт, определен срок за погасяване на задълженията няма. Йордан Христосков поясни, че е справедливо спрямо онези шест милиона души, които са плащали редовно, да бъдат потърсени неплатените осигуровки.

По предварителни оценки, общата дължима сума за здравни осигуровки е около 70-80 млн. лева. От началото на март НОИ започна да изпраща напомнителни писма на всичките близо 2.2 милиона длъжници.

На първо време стига човек да погаси лихвата върху дължимата сума и главницата за 2000 година. После може да внесе парите на части, докато изчисти целия дълг. 740 000 българи не са платили нито една здравна вноска за последните 15 месеца, други 240 000 – от 5 години насам.

След големия шум, който се вдигна около задължаването на нашите сънародници, които живеят в чужбина, да плащат здравни вноски и у нас, проблемът е на път да намери вярното решение.

Дълговете за здраве на 300 000 българи, които живеят и работят постоянно зад граница, ще бъдат опростени. Условието е до една година да докажат, че са били зад граница повече от 183 дни за една календарна година.

Това ще става с печатите от задграничните паспорти. На тези, които са платили, въпреки че не са били в България, касата ще върне парите, съобщи председателят на социалната комисия на парламента д-р Хасан Адемов. Поне с година ще се отложи конфискацията на телевизори за неплатени вноски. През това време хората ще могат да променят осигурителния си статус, твърди той.