„ОБЩИ УСИЛИЯ В ГРИЖИТЕ ЗА ДИАБЕТНОТО СТЪПАЛО“


vd 01/03/2005

В началото на март Бургас бе домакин на среща на диабетните сдружения от Източна България – Ямбол, Сливен, Нова Загора и Варна, чиито представители взеха участие във викторина на тема „Общи усилия в грижите за диабетното стъпало“. Поздравления за интересната и полезна инициатива заслужиха организаторите от Регионалното сдружение „Диабетни грижи“ в Бургас, осъществили викторината като част от националната програма на Българската асоциация „Диабет“.

Състоя се и работна среща, в която участваха представители от всички градове, а от Бургас общо 14 души с диабет, общински съветник, четирима лекари, юристът на организацията, партньори. Общото желание беше да се създадат условия за адаптиране към всекидневните изисквания на живота с диабет, за взаимно опознаване и споделяне на проблемите, за изграждане на партньорство за тяхното по-леко преодоляване.

В деня на викторината зала 221 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ събра 65 участника, гости, партньори и представители на медиите. Всеки бе любопитен да види „студентите с проблема диабет“.

Темата на викторината бе в унисон с обявената от Международната диабетна федерация и Световна здравна организация година на грижите за диабетното стъпало. А целите й бяха няколко:

– Да се опитаме да докажем ролята на диабетните организации в маратона, обединяващ борбата срещу невежеството, незнанието, подценяването и предразсъдъците по отношение на диабета чрез самоинформиране и мултиплициран ефект сред обществото

– Да информираме българското общество чрез БАД, че диабетното стъпало е причина за ранната и трайна скъпоструваща инвалидизация – лош социален и икономически ефект не само за болния и семейството му, но и за обществото като цяло

– Да помогнем диабетните организации да създадат екипи от „обучаващи“ за интензивно обучение на диабетиците по проблемите на диабетното стъпало и за защита на краката

– Да се научим диабетните организации да работят в мрежа с партньори за създаване на добри практики „диабетно стъпало“ и да придобием знания и умения за предоставяне на услуги – шанс за устойчиво развитие на организациите

– Взаимно да търсим подкрепата както на местната власт, така и на неправителствените организации, Министерството на здравеопазването, НЗОК, Народното събрание и масмедиите за отстояване правата на хората с хронични заболявания и за достъпни и качествени здравни грижи

Във викторината взеха участие четири отбора с по четирима участника и капитани Ирeна Карлова от Бургас, Божана Тодорова от Ямбол, Станка Димитрова от Сливен и Радка Костадинова от Варна. На „състезателите“ бяха измерени нивата на кръвната глюкоза и кръвното налягане – така всеки отбор състави своята карта със здравния статус на участниците в момента.

Резултатите при всички (с изключение на двама) бяха над нормата – напрежението бе дало своето отражение. Това всъщност бе и високата цена, която всеки активист плаща за ангажимента да защитава правата за по-качествен живот на събратята си по съдба. Да помагаш на хората е добре, но да ги научиш сами да си помагат е още по-добре! Нещо, което, за съжаление, диабетната общност у нас все още не осъзнава.

Направена бе и анкета сред гостите-съидейници за познанията им върху диабетното стъпало, като всеки от тях премина и тест за храненето, двигателната активност, самоконтрола, познаването на хипо- и хипергликемиите и диабетната кетоацидоза, лекарствата за контрол на диабета, показателите за добър метаболитен контрол, взаимната отговорност диабетик–лекар, хроничните усложнения на диабета и придружаващите заболявания, наднорменото тегло, личната хигиена…

Председател на журито бе д-р Румен Богданов – шеф на Българска асоциация за лечение на диабетно стъпало, а членове д-р Златко Янев – консултант за ранна диагностика на диабетното стъпало чрез пластира Невропад, Златка Атанасова – социален работник от Българския червен кръст и Снежана Стоянова – педагог от женско сдружение „Самосъзнание“.

Викторината започна с минута мълчание в памет на наскоро починалия председател на БАД Никола Варадинов. Водещите Яна Стоянова – майка на дете с диабет, и Радка Жекова – от семейство с диабет, имаха нелеката задача да балансират едновременно и своите и големите емоции на участниците.

Със словата си те напомниха за всекидневните ангажименти на всеки, който носи проблема диабет, като бяха много точни и прями, нещадящи истината. Д-р Богданов поздрави участниците и раздаде на всеки отбор плик с осем въпроса, с които се цели всеки днес наистина да осъзнае необходимостта от интензивно обучение как да се грижим за краката.

Въпросите включваха какво е диабетно стъпало; кои са причините за появяването му; какво е невропатно и исхемично диабетно стъпало; как влияят външните фактори за проявата на диабетното стъпало; практичните съвети за грижи за краката; постоянни навици и хигиенни грижи; ролята на подиатричния екип; методите на ранната диагностика; гъбичните заболявания на ходилата и ноктите; колко пъти се прави преглед на краката; как се избират обувки; как се прави тест с пластира невропад (neuropad) за определяне на функцията на локалните потни жлези на ходилото; с какво се лекува полиневропатията; какво включва системата от базови грижи за предотвратяване на диабетното стъпало; необходимо ли е обучение на екип за „грижи за краката“ диабетните организации; опасно ли е невежеството по проблемите на диабета; какво означава диабет 3 и диабет 4 според Международната диабетна федерация; как да се помага на човек с диабет тип 1 и тип 2; необходима ли е подкрепата на местната власт; предложения за обединяване на усилията на диабетните организации и др.

Близо два часа продължи „битката“ между отборите. Крайният резултат бе: много добри отговори, споделени добри практики за работа в екип, дадени ценни предложения. Журито бе наистина затруднено и в крайна сметка даде еднаква оценка „много добре“ и на четирите отбора от Ямбол, Сливен, Варна и Бургас.

А препоръките на д-р Богданов бяха всеки трябва да осъзнае потребността от грижи за краката; да има подготвени екипи в диабетните организации, които да обучават диабетиците в грижи за краката, както това се прави вече две години и четири месеца в Бургас, 10 месеца в Сливен, а във Варна – от медицински специалисти; необходима е своевременна връзка с подиатричен екип, за да се предотвратят ампутациите.

Добрите резултати очевидно идват много бавно и са следствие на голяма упоритост и много голямо постоянство. В Бургас за една година сдружение „Диабетни грижи“, под ръководството на д-р Богданов, са предотвратили ампутации при 20 души с дългогодишен диабет. Но това не е достатъчно. Важно е тези 20 човека да продължат да бъдат наблюдавани и рехабилитирани.

Мнението на журито относно анкетите и тестовете, изразено от Златка Атанасова, беше, че все още хората нямат информация и достатъчно познания защо трябва да се поддържа хигиената на кожата. Диабетните организации и БАД са длъжници в това отношение. Снежана Стоянова, като член на журито и като партньор призна, че едва сега е разбрала какво означава диабет тип 4 и че изцяло подкрепя диабетните организации в борбата срещу невежеството и незнанието по отношение на диабета.

Всеки от участниците се убеди в голямото значение на подкрепата на местната власт. Бургаската организация награди с почетна грамота трима диабетици на по 80-82 години, живели с диабет повече от 30 години – морално признание за техните усилия за по-качествен живот до дълбока старост.

Председателката Радка Жекова добави, че Сдружение „Диабетни грижи“ е внесло искане в Общинския съвет в Бургас за учредяване на почетна награда за „Най-дълъг живот с диабет“. С подкрепата на присъстващите ще се иска и учредяване на такава национална награда, което означава ангажиране на семейни лекари и ендокринолози, които са част от маратона за по-добър живот с диабет.

Кулминацията бе в края на викторината при връчването на наградите: индивидуални – грамота от БАД и аксесоар пиличка и обучителен материал от „Екофарм“ и топлотерм за сдружение „Диабетни грижи“; отборни – апарат за кръвно налягане и картички с послания, осигурени от „Експотек“, по 5 книги „Аз побеждавам диабета“, осигурени от Ново Нордиск.

Всеки от участниците в залата получи аксесоар пиличка за краката, а апелът на водещите бе „Никога не забравяйте, че за да живееш с диабета трябва да се бориш!“ и „Заедно сме по-силни!“

Участниците получиха поздравления и от 80-годишната Валя Стоянова от ДСХ Бургас, която благослови всички в трудния път на обединението, за да може всеки да доживее до нейната възраст. Декларирана бе и готовността на организациите от Ямбол, Сливен, Варна, Шумен, Нова Загора, Видин и други градове за още подобни срещи.

Приятна изненада бе и съобщението на „Адифарм“ София, че организира конкурс „Най-дълъг живот с диабет“ на тема „Пламък на надеждата“, в който може да участва всеки с творби според своите виждания и интереси.

В залата присъставаха и представители на партньорите на Регионалното сдружение с нестопанска цел „Диабетни грижи“ в Бургас: ДСХ „Цвета и Анка Върбанови“ Бургас, сдружение „Артпиерия“, сдружение на жените с онкологични заболявания Бургас, РМЦ „Диабет и приятели“, Съюз на пенсионерите в Бургас, д-р Желева от „Екофарм“, ЕШ „ЛИНК-2002“, ЕТ „СиС НГ-Петър Стоянов“, БИГЕС (Бургаска инициатива на гражданите за европейски стандарти) и др. А поздравителни адреси имаше от Петър Велчев – БАД София; д-р Душепеев, общински съветник; Снежана Стоянова от „Самосъзнание“; Надя Радоевска – „Адифарм“ София.

След края на викторината представителите на Ямбол, Нова Загора и Бургас продължиха с работна среща в Обществения кабинет „Диабетно стъпало“. Очевидно много дни и нощи са необходими, за да се сподели опитът в утвърдената вече практика за по-качествен живот с диабет и за необходимата система от базови грижи за краката, неразделна част от цялостното управление на диабета.

В бургаското сдружение „Диабетни грижи“ са твърдо убедени в предимствата на ранната превенция, която води до:

– По-малко време за болнично лечение

– По-малко скъпоструващи диагностични и високоспециализирани лечебни процедури

– По-кратка временна нетрудоспособност

– Намалени социални разходи за преждевременна инвалидност

За което е необходимо:

– Агресивно поведение, за да се намали ударът от последствията – лично човешки, социални и икономически

– Никога да не се забравя, че хроничните усложнения са тежки за младите и условно здрави хора; болезнени за техните близки и мъчителни за всички засегнати

– Да се повиши чувствителността на медицинските специалисти към причините за диабета, към началните симптоми и ранното лечение

– Партньорите искат от нас: инициативност, самоинформиране за правата и задълженията на диабетиците, граждански контрол и активизиране на диабетните организации в решаването на общозначими проблеми

В Бургас са убедени, че всичко това изисква много време и много усилия. Но знаят, че извоюваното по този начин добро здраве си струва!

Novo Nordisk