Нова магнитнорезонансна техника открива ранните признаци на диабет тип 1


vd 01/03/2005

Магнитният резонанс изобразява ранните стадии на възпалителен процес в инсулин-произвеждащите острови на панкреаса, водещи до диабет тип 1 при опитни мишки. Тази технология може да се използва в бъдеще и при хора за ранна диагностика на автоимунния инсулинит и предсказване на опасността им да развият диабет тип 1. Заболяването се изявява клинично с хипергликемия едва когато 50% от инсулин-произвеждащите клетки са вече разрушени от имунната система.

До момента единственият ранен диагностичен тест е за откриването на автоантитела в кръвни проби, насочени към протеините на панкреасните островни клетки. Тези изследвания са обаче индиректен показател за прогресията на болестта.

Изследователи от Диабетния център „Джослин“ в САЩ са проследили с помощта на магнитен резонанс изтичането на наночастици през стената на кръвоносните съдове на панкреаса с цел да открият най-ранните прояви на диабет тип 1 при миши модели на заболяването.

Частиците представляват нанокристалчета на метален прах (железен окис), които могат да се наблюдават много добре с магнитна флуоресценция.

След инжектирането им в кръвообращението, тези кристалчета достигат до най-малките кръвоносни съдове на панкреаса. При възпалителен процес в островната тъкан, стените на тези съдове стават пропускливи. В резултат на това, повече наночастици се изливат извън съдовете, отлагат се в околната тъкан и могат да бъдат видяни с новата образна техника.

„Описаният метод позволява неинвазивно наблюдение на живо и в реално време на началото и прогресията на инсулинита при миши модели на диабет тип 1“, смятат неговите откриватели.

В бъдеще той ще бъде използван и при хора с генетична предразположеност към диабет тип 1 за откриването на ранните стадии на автоимунното заболяване. Ако има ефективно средство за лечение на инсулинита, то ще е възможна и интервенция за първична профилактика на диабет тип 1.

Методът има бъдещо приложение и за ранна диагностика на метастази в лимфните възли при рак на простатата.

Novo Nordisk