ИГРАТА С ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА


vd 01/03/2005

От 1 февруари т.г. влезе в сила новият лекарствен списък на НЗОК с промените в цените на медикаментите, включени в него. Очакванията, че с това играта с цените на лекарствата ще се успокои обаче не се сбъднаха. Напротив – загрубя още повече.

Пациентите ще доплащат повече пари за 185 лекарства от листата с частично платени медикаменти, е новата версия на здравната каса. А само преди месец директорът по лекарствените въпроси в НЗОК д-р Дечо Дечев обяви, че става въпрос за едва 50 медикамента…

Сега той обясни, че тогава имал предвид международните им непатентни наименования, под които съществуват няколко вида от търговските марки и на това сега се дължала разликата в обявените числа.

Малко повече от седмица преди това пък Съюзът на фармацевтите съобщи, че болните ще дават повече от джоба си за 600 медикамента в сравнение с миналата година. Увеличението е при лекарства за всички заболявания. 113 от тях поскъпват с до 2 лева, контрираха от НЗОК. За останалите 72 продукта експертите бяха „загубили листчето със сметките“ и така и не стана ясно какъв е горният праг на увеличението.

С 4 лева повече ще се доплаща за препарата Ренитек и вместо 15 лева пациентът вече ще дава 19, дадоха пример от здравната каса. НЗОК ще поема 1 лев от цената. Причината за увеличението е в новата методика на касата, според която тя ще плаща определен процент от стойността на най-евтиния медикамент за дадена болест.

За по-скъпите аналози пациентите вече ще плащат разликата от джоба си. Ако болният не иска да плаща повече, ще му се изпише по-евтиният медикамент, който върши същата работа, според Дечо Дечев. С новата си методика НЗОК умишлено пренасочва пациентите към определени лекарства, предимно български и свързани с големи дистрибутори и вериги аптеки, пък е становището на Съюза на фармацевтите по въпроса.

Според Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, в резултат на приложената от НЗОК методология за договарянето на безплатните или частично платените медикаменти сумата, която касата заплаща за определени лекарства била значително намалена спрямо периода преди 1 февруари 2005 година.

Като резултат от това намаление, по данни на НЗОК, от 1 февруари 2005 година пациентите доплащат повече за тези 185 медикамента спрямо преходния период. Налице е увеличено доплащане дори и в случаи, в които производителят е предложил по-ниска цена.

Методологията на договаряне гарантира цените на медикаментите, които производителите предлагат на здравната каса, да не надвишават цените на същите лекарствени продукти в осем европейски страни. Същевременно НЗОК заплаща значително по-малко за тях от обществените фондове в осемте страни, в резултат на което пациентите в България доплащат повече, отколкото пациентите в използваните за сравнение страни при равни или по-ниски цени на лекарствата.

Приложената от касата методология за договаряне на безплатните и частично платените лекарства изисква сравняване на цените на медикаментите, но не взима предвид нивата на заплащането им от обществените фондове в осемте страни.

Възникналата ситуация е резултат най-вече от ниския размер на средствата, които България отделя за здравеопазване и в частност за лекарства като сума на глава от населението. По този показател България е на едно от последните места в Европа, заключават от Асоциацията.

България отделя 4.2% от брутния си вътрешен продукт за здравеопазване при над 8% в страните от Европейския съюз. Необходимо е политическо решение, което да доведе до заличаване на тази разлика и да приеме инвестицията в здравето на българите като основен национален приоритет, апелират от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители у нас.

Новата методика за безплатните лекарства, която касата прие и отчита като постижение, всъщност ощети пациентите. Излезе, че те трябва да доплащат повече за 185 лекарства. В същото време НЗОК твърди, че така се икономисват пари за медикаменти.

Ето как обяснява този парадокс д-р Дечо Дечев: „Когато се говори кой е ощетен и кой не е, държа да напомня, че средствата, които постъпват в здравната каса и тяхното разходване касаят както осигурените лица, които ползват системата, така и тези, които си дават средствата, но не им се налага в момента да ползват системата.

С новата методика бяха възстановени основни принципи – например, че тези, които ползват средства от касата, са абсолютно равнопоставени. Тоест за лекарство, което съдържа едно и също вещество, НЗОК не може да плаща различни средства.

Причината за поскъпването на тези 185 продукта са няколко. 76 от лекарствата имат аналози. За всички, които ползват определено лекарствено вещество, НЗОК вече плаща едни и същи средства. Или за 76 продукта с повишени цени съществуват абсолютно идентични продукти, които са на по-ниски цени.

Ако пациентът пожелае да получи лекарство, за което да плати колкото миналата година или даже по-малко, има възможност да го направи. Трябва да се обърне към своя лекар или към фармацевт и да го попита има ли друг продукт с аналогичен състав на по-ниска цена.

Единствено при 33 от медикаментите в новата листа на практика има повишение на цената на производителя. Причината е, че НЗОК няма право да контролира ценообразуването на производителя, ако то е в рамките на цената, разрешена му от Комисията по цените. Ние можем да контролираме само тази цена да не е по-висока от средноевропейската.“

От толкова приказки все пак не става ясно как да обясним на хората, на които лекарствата им излизат по-скъпо от преди, че трябва да ги сменят с по-евтини. Особено когато има теза, че заместителите не са равностойно ефективни в някои случаи…

На отделна рецепта вече се изписват лекарствата, за които пациентите доплащат повече от 10 лева. Досега в рецептите можеше да се изписват до три медикамента, без значение от стойността им. Като причина за промяната касата изтъкна злоупотреби от страна на аптекари при отчитането им.

Всички специалисти, които работят по договор със здравната каса вече могат да издават рецепти. Инсулинът ще се изписва само от ендокринолог, твърди Йорданка Вълчева, магистър-фармацевт към НЗОК. С влизане в сила на договора, рецепти вече се издават от общопрактикуващия лекар и от специалистите от извънболничната помощ, които досега нямаха това право.

Личните лекари и специалистите нямат право да предписват едновременно едни и същи лекарства за един и същ период на лечение. Пациентът може да получи не повече от три броя лекарства за едно заболяване, независимо от това кой общопрактикуващ лекар или специалист му ги е предписал.

Излезе на бял свят и Наредбата за определяне на реда за закупуване на скъпоструващите медикаменти. Лекарствата за диабет не влизат в тази група, съобщи зам.-министърът на здравеопазването Олег Хинков.

В играта с цените на лекарствата влезе и новината, че здравната каса ще включи още 148 лекарства в списъка на безплатните и частично платените лекарства след започналото през март договаряне с производителите. Реалният срок, след който касата ще започне да ги реимбурсира, е 1 юни т. г.

Освен новите позиции, касата ще заплаща и стари лекарства, които бяха отпаднали миналата година. Отново ще бъдат реимбурсирани базалният инсулин Лантус и пероралният сулфонилуреен препарат Амарил.

Впрочем, джобовете на дистрибуторите на лекарства ще олекнат с 40 милиона лв. след договарянето с касата. Между 10 и 15 милиона лв. икономии е решила да направи НЗОК. Това, според ръководството й, ще стане като институцията започне да сключва директни договори с фирмите дистрибутори на лекарства, които до този момент имаха договорни отношения с компаниите производителки.

Други 30 милиона лв. икономии, които вече касата е на път да осъществи ще дойдат от осемте процента, които аптеките ще плащат на институцията за медикаменти, платени през касата. Според д-р Дечев между 15 и 25 милиона лв. по-малко ще заплащат пациентите за медикаменти, защото се отнасяло за продукти, които се заплащат частично от касата.

Производителите отново ще предлагат кои да бъдат търговците на едро, като най-ниската предложена надценка ще е предпочетената, другите ще отпаднат. Максималната, която по закон производителят може да поиска е 12%, а минималната 3%. Доставчиците ще представят и банкова гаранция за определена сума, която ще гарантира на НЗОК, че ще могат да осъществят доставки до всичките 2245 аптеки, които имат договор с касата.

Производителите ще имат право да понижават цените на лекарствата си през годината. Досега те декларираха цените си през октомври, преди одобрението на новия списък.

Осем платени от здравната каса лекарства бяха открити в търговската мрежа да се продават на цени, по-ниски от тези, за които плаща касата. От четирите фармацевтични компании-производителки на въпросните медикаменти отричат това да е тяхно дело и прехвърлят вината на фирмите-дистрибутори. От касата заявиха, че са хванали само един дистрибутор с подобна промоция. Санкцията е прекратяване на договора за доставка.

Четирите компании-производители са уверили касата, че ще намалят цените на лекарствените продукти до сумите, за които гражданите са купували медикаментите в аптечната мрежа. В резултат на това препарат за понижаване на кръвно налягане, който досега е струвал 79.91 лв., отсега ще се продава на цена 45.36 лв. Здравната каса ще заплаща за него 17 лв., а пациентът – 38 лв.

За лекарство за понижаване на липидите досега здравноосигурените са давали 40 лв., а с намалението на цените то ще им излиза 22 лв.

От пресцентъра на Националния статистически институт съобщиха, че през февруари лекарствата са поскъпнали с 1.9%, лекарските услуги – с 10.1%, стоматологическите услуги – с 6.5% и болничните услуги – с 21%.

Играта продължава…

Михаил МИХАЙЛОВ

Novo Nordisk