ЗДРАВНАТА ТАКСА ВЕЧЕ Е 1.50 ЛЕВА


vd 01/02/2005

На 28 януари 2005 година в „Държавен вестник“ бе публикувано постановлението на Министерския съвет за новия размер на минималната заплата от 150 лв., като здравната такса е 1% от нея.

Това означава, че потребителската такса за преглед при личен лекар на осигурените лица вече е 1.50 лв. За всеки ден болнично лечение се заплаща по 2% от минималната заплата или 3 лева, за не повече от десет дни годишно.

Петребителската такса не се дължи и не се плаща от бременните, децата до 18 години, безработните, регистрирани в бюрата по труда, социално слабите, които получават помощи, инвалидите първа степен. Освободени са и хората със заболявания, определени със списък в Националния рамков договор.

Novo Nordisk