ЗАПЛАЩАТ СЕ 120 КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ С 2950 ДИАГНОЗИ


vd 01/02/2005

На тържествена церемония в НДК на 27 декември 2004 г. бе подписан дългоочакваният Национален рамков договор за 2005 година. Под документа подписите си сложиха представители на НЗОК, Българският лекарски съюз и Съюзът на стоматолозите в България.

НРД 2005 бе преподписан и от здравния министър Славчо Богоев. Така за първи път след 2001 година споразумението се сключи в рамките на отиващата си година и започна да действа от 1 януари на следващата.

Единственият, който сложи подписа си, но намери недостатъци в НРД 2005, бе д-р Николай Шарков от Съюза на стоматолозите в България. Той обяви, че неговата специалност няма качествен, а само количествен скок с 18-процентното увеличение на бюджета на НЗОК за стоматология.

Сред най-важните задачи, залегнали в основните принципи на договора и стоящи пред НЗОК, председателят на Управителния съвет на касата Кирил Ананиев определи подобряване на достъпа на задължително здравноосигурените лица до здравна помощ на всички нива, повишаване качеството на медицинската помощ, създаване на мотивация и условия за изпълнителите на медицински услуги за достигане на това качество, осъществяване на ефективна, справедлива и прозрачна лекарствена политика.

Новият договор разширява броя на диагнозите, подлежащи на диспансеризация и дейностите по диспансеризиране, включва задълженията на общопрактикуващите лекари, систематичното и непосредствено наблюдение на страдащите от хипертония и захарна болест и увеличава възможността за тяхното диспансеризиране.

В извънболничната помощ е залегнало подобряване на лечението на захарния диабет. НЗОК вече ще заплаща изследването на гликиран хемоглобин за всички, а не само за децата, както досега.

За пациентите над 65 години личните лекари ще получават по 1.02 лв. месечно при 0.95 лв. досега. Сумата за децата до 18 години нараства с 18 стотинки на 0.93 лв., а за всички останали – от 0.65 на 0.70 лв. Джипитата обаче ще бъдат задължени да повишават постоянно квалификацията си, както и да се грижат за нови групи болни –хипертоници и диабетици.

За разлика от доскоро действащия НРД 2003, по който касата плащаше лечението по 81 клинични пътеки, в новия документ броят им се увеличава на 120. Те обхващат 2950 диагнози – два пъти повече, отколкото в предишния договор!

Новите клинични пътеки са за лечение на недоносени и онкоболни деца, във вътрешните болести, в урологияга, неврологията, ортопедията и кожните болести. НЗОК поема и разходите до определена сума за сърдечни клапи, съдови протези, протези за коляно и тазобедрена става и кохлеарни имплантанти на деца с вродена глухота.

Здравната каса ще плаща и седем нови вида хормонални изследвания, както и за диагностика на остеопорозата. На бъдещите майки се покрива още едно задължително изследване с ехограф през първото тримесечие на бременността. Здравната каса ще сключва и договори с лекарите-специалисти по съдова и гръдна хирургия, имунология и имунохематология, които не бяха включени в досега действащия рамков договор.

Базата, върху която се начисляват глобите за личните лекари се увеличава с 10 лв. Досега санкциите се определяха върху база от 80 лв. Новият договор предвижда и възможността при проверки на лекарите да бъдат канени и пациенти. През миналата година приходите на касата от глоби са 2.5 млн. лв.

Общо за болничната помощ през 2005 година са предвидени 380 млн. лв. в бюджета на НЗОК, 320 млн. лв. от Министерството на здрпавеопазването и 145 млн. лв. за диспансерите чрез бюджетите на общините.

НРД 2005 предвижда възможност да бъдат прекратени договорите с онези лечебни заведения, които са с най-ниската – нулева оценка при акредитацията. Преди това обаче комисия от НЗОК и Лекарския съюз ще им помогне да подобрят обслужването и да привлекат повече пациенти.

Novo Nordisk