ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВИЯТ РЕИМБУРСИВЕН СПИСЪК


vd 01/02/2005

Списъкът с напълно и частично платените медикаменти влезе в сила от 1 февруари. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща напълно за 155 лекарства. Дистрибуторите вече доставиха на аптеките лекарства, на чиито опаковки има нови стикери. От Съюза на фармацевтите в България алармираха, че здравната каса намалява списъка на реимбурсираните лекарства и повишава цената на повече от половината медикаменти.

Актуализираният позитивен лекарствен списък за 2005 година, утвърден от правителството през декември, според който се изготвя и реимбурсивният списък на НЗОК, включва 2813 лекарствени продукта, обединени в 771 международни непатентни наименования. Приетият през 2003 година и действащ досега списък включваше 2477 лекарствени продукта с 667 международни непатентни наименования.

В сравнение с миналата година, сега възможностите за субсидиране нарастват благодарение на новия подход при ценообразуването, фиксиран в специална наредба. През 2004 година касата е финансирала продажбата на 854 лекарства при бюджетно перо от 240 млн. лв., докато за 2005-а със заложения бюджет от 245 млн. лв. ще се покрива цената на 885 медикамента.

За първи път, според зам.-шефът на касата д-р Дечо Дечев, българските пациенти ще купуват нужните им препарати на цени като европейските, а не в пъти по-скъпи, както беше досега. Според него, намалението е от 5% до няколко пъти под цените през изтеклата година и е станало възможно, тъй като цените са били обвързани с тези в девет източно и южноевропейски държави.

България обаче е на последно място по субсидиране на лекарствата в сравнение с държавите, с които здравното ни осигуряване се равнява – Чехия, Полша, Унгария, Румъния, Словения, Словакия, Латвия, Гърция и Турция. Техните здравни фондове отпускат годишно поне 80 евро за лекарства на всеки осигурен, докато у нас сумата е едва 15 евро.

Тази година в списъка са включени много нови медикаменти за пациентите с различни заболявания.

Много важно е, че е разширен диапазонът на разнообразните медикаменти за диабетиците. У нас те вече ще бъдат лекувани и с най-модерния инсулин с продължително действие Лантус (гларжин). Досега той не беше включван в безплатния списък на касата и това предизвикваше бурни протести в диабетната общност. В списъка влизат още пероралните медикаменти глимепирид (Амарил) и рапаглинид (НовоНорм), които ще бъдат плащани от 30% до 100%.

Пациентите с остеопороза разполагат с почти пълен набор от лекарства, като тази година в списъка е включен и медикаментът Миакалцик. За първи път в позитивната листа са включени медикаментите за ретровирусно лечение на СПИН – препаратът Фузеон (Т-20) и противогрипният медикамент Тамифлу (оселтамивир).

Няма заболявания, за които да липсват лекарства в утвърдения реимбурсивен списък. Не е изключен от него и нито един от одобрените през миналата година медикаменти. Подадените заявления за включване на лекарствените продукти в списъка за тази година са били разглеждани на 21 открити заседания на Комисията по позитивния списък.

На много от лекарствата фирмите-вносителки са намалили цените с 15% до 40%. Цената на монтелукаст (Сингулаир) за лечението на астма е свалена с 30%, на Амарил за диабетиците – с 35%, а на Миакалцик срещу остеопороза – с 27%.

За първи път здравната каса покрива медикаментозното лечение на 1500 жени по програмата ин витро, както и на 1000 пациентки с остеопороза. Както и досега касата ще продължи да покрива цените на медицинските изделия и на консумативите.

С влизането в сила на списъка с намалените лекарства веднага настъпи истински хаос сред лекари и пациенти. Според доктори, за много от намалените медикаменти се увеличава доплащането от болния, както е например при препаратите за високо кръвно налягане. Някои от по-скъпите, като Микардис, са увеличени повече от двойно – от 17 на над 40 лв. Поскъпват и Берлиприл, Ренитек, Изодинит, а за исхемична болет отпадат досегашните препарати Изокет и Кардикет.

Общопрактикуващи лекари твърдят, че от новия списък не става ясно колко доплаща болният. Досега лекари и пациенти разбирали от отделни графи крайната цена и дяловете на касата и болния. Сега има само максимална стойност за доплащане от пациента. Това се случва за първи път и според джипитата, е некоректно от страна на касата. Освен това лекарствата били видимо по-малко и изборът на лекарите се ограничавал.

Новост е, че касата вече изисква докторите да пишат на отделна рецепта всяко лекарство, което означава, че някои болни ще си тръгват от лекаря с по дузина рецепти. Освен това доста аптеки не са подновили договори си и не изпълняват рецепти на касата.

Novo Nordisk