УРЕДЕНИ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


vd 01/02/2005

В съответствие с обявената политика за реформиране и стабилизиране на финансовото състояние на болниците, в последните дни на миналата година с правителствени постановления бяха предоставени допълнително 40 млн. лв. за уреждане на просрочените им задължения.

Общо просрочените задължения на държавните и общинските болници към края на декември са били около 75 млн. лв. Най-голям размер допълнителни средства са предоставени на най-големите болници, които обективно имат най-голямо увеличение на дейността и най-голям обем дългове.

С предоставените допълнителни средства общият размер на средствата, които болниците получиха за 2004 година по линия на държавния бюджет и на здравната каса достигна 666 млн. лв. Общо за всички болници в страната през 2003 година са били осигурени 786 млн. лв. от публичните фондове.

Novo Nordisk