ОКОЛО 1.230 МЛН. БЪЛГАРИ СА С НАРУШЕНИ ЗДРАВНИ ПРАВА


vd 01/02/2005

Здравните осигуровки са тема, която вълнува всеки българин – без изключения, от раждането до края на земния му път. Особено пък след като бяха дадени няколко възможности на неизрядните платци да се върнат в системата. Да припомним, че до 30 септември миналата година имаше възможност за разсрочване на задълженията към НЗОК.

Тогава от около 2 милиона и 200 хиляди нередовни само 110 000 души се възползваха от облекчението. Последва нов бонус. В края на декември, след пет часови дебати, съпровождани със скандали, депутатите приеха нови промени в Закона за здравното осигуряване. Според тях до 31 януари 2005 г. нередовните можеха да платят три наказателни вноски от 39.30 лв. и повторно да се включат в здравноосигурителната система, като заплащането на наказателните вноски не ги освобождаваше от старите задължения, върху които текат и лихви.

След изтичането и на този срок резултатите не са много окуражаващи. Според справката на НОИ от 1 февруари 2005 година, 1 231 585 лица са с прекъснати здравноосигурителни права, което означава, че този път едва 67 891 души са внесли 3 или 12 вноски за възстановяване на правата си за здраве. Според информацията на НОИ все още около 240 000 българи не са направили нито една вноска за здраве от старта на здравноосигурителната система у нас през 2000 г., а 725 000 души нямат нито една вноска през последните 15 месеца…

Освен това над 200 000 социално слаби граждани ще получават здравни осигуровки за сметка на републиканския бюджет от началото на 2005 година. Така те отново ще могат да ползват безплатни медицински услуги. Става дума за бедни в трудоспособна възраст, които имат право на месечно социално подпомагане, на целева помощ за отопление или са настанени в специализирани институции за социални услуги.

Те няма да подават никакви допълнителни документи, тъй като осигуровките им ще се уреждат по служебен път. Данните за тях се подават всеки месец от дирекциите „Социално подпомагане“ към НОИ, откъдето средствата за здравно осигуряване ще се превеждат на НЗОК. Преди изготвянето на списъците социалните работници ще проверяват дали социално слабите са регистрирани като безработни. Хората, които нямат регистрация в бюрото по труда ще губят право на здравно осигуряване за съответния месец.

Социално слабите с право на енергийно подпомагане ще запазят здравното си осигуряване и след приключването на отоплителния сезон на 31 март 2005 година. Правото на бедни да получават здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет е регламентирано с влязла в сила през декември 2004 година промяна в Закона за здравно осигуряване. Бюджетът за тази година е отделил 20 милиона лева за изплащане на борча на бедните.

Обявени бяха и санкциите срещу нередовните платци. След 1 февруари длъжниците ще получат писма да се явят в териториалните поделения на НОИ, където ще им бъде връчен акт за начет. В противен случай имената им ще се обявят в сайта на институцията, кметствата и РУСО и това ще се смята за връчване на акта. Между 50 и 1000 лв. е глобата за онези, които не отидат да си получат наказателния документ до две седмици след писмата от НОИ.

След това задълженията ще се събират от Агенцията за държавни вземания (АДВ). Оттам също ще изпратят уведомление до длъжниците в 7-дневен срок да платят сумата. Ако и това не стане, експерт ще опише имуществото на длъжника за сумата, която трябва да плати. Друг вариант е запор върху заплатата или пенсията на длъжника. Сумата, която трябва да му остава на месец след санкционирането е 150 лв. По принудителното събиране на вноските в страната работят 350 души. От длъжниците няма да бъдат взимани само единствено жилище и земеделска земя.

По отношение на работодателите, които продължават да не внасят здравни осигуровки за своите работници, пояснение даде директорът на НОИ Йордан Христосков:

„Всички, които се осигуряват от работодател или пък от друга институция – висше учебно заведение, службите за социално подпомагане и т.н., не са нарушители на Закона за здравното осигуряване, ако не бъдат платени техните вноски, т.е. те автоматично се считат за здравно осигурени.

Санкциите се налагат на работодателя и ангажимент на НОИ е да събира тези здравни осигуровки от работодателите. Общият размер на задълженията им в края на миналата година беше 85 милиона лева, но от тях 52 милиона бяха събрани, т.е. бяха дължими само 33 милиона лева на фона на над три милиарда лева, събрани от НОИ за здравно осигуряване.

И още нещо важно: от началото на тази година, онези, които не са осигурени на друго основание, т.е. не работят, не са социално слаби или пенсионери се осигуряват върху 6.60 лв. месечна вноска“.

За ползата от акцията за събиране на неплатените вноски потърсихме мнението на директора на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване“ в НОИ Даниела Асенова:

„Ползата е, че много хора успяха да възстановят здравните си права и оттук нататък лекарите пак ще ги лекуват безплатно. Те обаче станаха наш постоянен контингент и ние ще ги следим дали редовно внасят всеки месец месечните си осигуровки. И ако пак се опитат да кръшкат, при невнасяне на повече от четири осигуровки, здравните им права ще бъдат прекъснати.

Мнозина се надяват на давност. Давност наистина има и тя е пет години. Но влиза в сила, ако през това време ние не сме си свършили работата, не сме открили човека и не сме си поискали парите. Не препоръчвам на никого да разчита на това. Тези, които си мислят, че може да ги хване давност за неплатени осигуровки, се заблуждават дълбоко. В информационния масив на НОИ са включени всички неизрядни платци. И нека бъдат сигурни, че няма да минат метър, просто отърваване от плащането на осигуровката няма и няма да има!“