Вирусът на хепатит С може да предизвиква диабет


vd 01/12/2004

Инфекцията с вируса на хепатит С може директно да води до инсулинова резистентност и това да отключи появата на диабет тип 2, съобщиха японски изследователи от Университета в Токио.

Екипът е проучил развитието на диабет тип 2 при мишки, носители на антиген срещу вируса на хепатит С (показател за инфекция).

През първия месец при заразените мишки е било наблюдавано усилено производство на инсулин, а през втория – се е развила инсулинова резистентност. Тестът с венозно обременяване с глюкоза е установил умерено нарушен глюкозен толеранс (преддиабет). Клиничен диабет е възникнал само при случаите, които са били хранени с богата на мазнини и калории храна.

Според авторите на експеримента, тези данни показват, че вирусът на хепатит С участва директно в патогенезата на диабет тип 2. При пациентите с хепатит С има молекулярна основа за развитието на инсулинова резистентност, която от своя страна може да прогресира до диабет тип 2.

До момента няма разработена ваксина срещу този вирус. Около 1.8% от населението в западните страни е инфектирано, като в Източна Европа са заразени повече хора. Прогнозира се, че през следващите 10-20 години хроничинят хепатит С ще се превърне в главен товар на здравните системи, тъй като заразените в момента случаи ще прогресират до напреднало чернодробно заболяване (цироза) или ще развият рак на черния дроб. Очаква се ръст на цирозите с 60% и на рака на черния дроб с 68%, поради тази вирусна инфекция.

Заразяването с вируса на хепатит С (подобно на хепатит В и СПИН) става главно чрез инфектирани с тези вируси кръвни продукти и медицински инструменти, както и чрез употребата на инфектирани спринцовки при „боцкащите се“ наркомани.

Novo Nordisk