ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ


vd 01/12/2004

На 22 ноември в Българската академия на науките (БАН) бе тържествено чествана 100-годишнината от рождението на големия български лекар ендокринолог академик Иван Пенчев. Организатори на юбилейното честване бяха БАН, Съюзът на учените в България, Медицинският университет в София и Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“.

Академик Пенчев (1904-1974) е основоположник на българската ендокринологична наука, създател на школа с национално и международно признание. Той е основател и на Клиничния център и на специализираната болница по ендокринология, и е първият организатор на ендокринологичната помощ в България.

Той е бил дългогодишен член на ръководството на БАН и секретар на медицинското отделение на академията. Акад. Пенчев е носител на най-високи национални и международни отличия, между които Международната награда за диабет „Бантинг и Бест“ и почетния медал „Пуркиние“.

Българският ендокринолог е бил един от водещите експерти на Световната здравна организация по епидемиология на неинфекциозните хронични заболявания, почетен член на Кралското дружество на лекарите във Великобритания, на редица други научни организации в Европа.

На откритата по случай честването изложба в салона на БАН бяха показани най-значимите трудове на д-р Иван Пенчев. Представен бе и новоотпечатан сборник, съдържащ статии и спомени за живота и дейността на големия български учен.

Novo Nordisk