СЛУЧВАТ СЕ И ДОБРИ НЕЩА


vd 01/12/2004

Доживяхме да чуем и добри думи за отношението на Здравната каса към хората с диабет. Изрече ги председателят на Българска асоциация „Диабет“ Никола Варадинов, очевидно доволен от лечението с алфа-липоева киселина в болниците по клинична пътека №69.

Ето и становището на асоциацията:

Диабетната полиневропатия е едно от най-честите усложнения на захарната болест и обхваща около 50-60% от диабетиците. Тя е тежко протичащо и инвалидизиращо заболяване, като всички нейни форми, особено болковата, са мъчителен проблем за пациентите и сериозно влошават тяхното качество на живот.

Ампутациите на долните крайници са 15 пъти по-често срещани сред диабетиците, като 35% от всички нетравматични ампутации са при тези пациенти. Тези последствия са не само сериозен медицински, но и социален проблем и са голяма лична трагедия за инвалидизираните хора и техните близки.

Ето защо патогенетичният подход при лечението на това заболяване се оказва най-удачната профилактична и лечебна мярка. Единственото такова лечение засега е алфа-липоевата киселина. Приложението на ампулната и таблетната форма като лечебен курс в неврологично отделение облекчава в голяма степен симптомите, понася се добре и има минимални нежелани ефекти.

Считаме, че предоставената ни от НЗОК възможност за лечение в неврологичните отделения по клинична пътека №69, както и провеждането на адекватно лечение с алфа-липоева киселина, са от изключително значение за хората, страдащи от захарен диабет, като повишава значително качеството им на живот и намалява възможността за развитие на диабетно стъпало с последваща ампутация.

Novo Nordisk