ПОГАСЯВАМЕ ВНОСКИТЕ СИ ДО 31 ЯНУАРИ 2005 г.


vd 01/12/2004

Проблемът със здравноосигурителните вноски и главно с онези два милиона българи, останали без здравна помощ от 1 октомври тази година бе основна тема през целия ноември – и за законодатели и за изпълнители, и най-вече за целокупния ни изтерзан народ.

Още в самото начало на месеца НЗОК даде уточняващи указания към договорните партньори, напомняйки, че в районните здравноосигурителни каси (РЗОК) няма да бъдат заплащани дейности за лица с прекъснати здравноосигурителни вноски.

В поредното писмо на здравната каса се казва, че през септември са изпратени указания до всички общопрактикуващи лекари, изпълнители на специализирана извънболнична помощ, болнична и стоматологична помощ, медикодиагностична дейност, както и до аптеките, с които са информирани всички договорни партньори как да бъдат прилагани от 1 октомври разпоредбите по чл. 109 от ЗЗО.

Когато болният е заплатил дължимите здравноосигурителни вноски, но още присъства в списъците предоставени от НЗОК на общопрактикуващите лекари (в началото на всеки месец) като неосигурен, той трябва да представи на изпълнителите на медицинската помощ и аптеките удостоверение от НОИ за възстановяване на здравноосигурителните му права или разпечатка от интернет страницата на НОИ, която потвърждава тези права.

Посочените документи трябвало да имат печат от изпълнителя на медицинска помощ, удостоверяващ, че към датата на получаване на медицинската услуга лицето е здравноосигурено, уточняват в писмото.

Всичко това, разбира се, породи изключителна тревога най-вече у личните лекари. Ето мнението на един от тях: „Имаме пациенти в списък, който ни е предоставен от НОИ, за неосигурените. Но никъде, в никой от документите ние нямаме заповед в писмен вид да не ги обслужваме, а имаме само устно разпореждане да не ги изпращаме на специалисти и да не им даваме направления за изследвания. Но когато дойде пациент той не може да не бъде обслужен, защото диагнозите не са леки. В същото време някой ме лишава от правото за свършената работа да ми се заплаща…“

Здравният министър Славчо Богоев си изми ръцете: „Законът за здравното осигуряване не действа ефективно, защото не дава възможност за влизане и излизане от системата. На практика българските граждани влизат в системата с раждането си, а излизат от нея с четири неплатени вноски. Системата на здравеопазването се нуждае от корекция на появяващите се проблеми, трябва да се доразвие системата на здравното осигуряване, доброволното осигуряване и доброволното здравно застраховане“.

Думи, думи, думи…

Не остана настрани от проблема и „социалният“ ни президент: „Законът за здравното осигуряване трябва да се спазва стриктно не само от гражданите, но и от институциите. 750 милиона лева са събрани от здравни вноски и стоят неизползваеми. След като здравната каса си търси парите от хората, нека гражданите да потърсят тези 750 милиона лева. Законът за здравното осигуряване е пример за действащ нормативен акт, който не може да бъде приложен“.

Думи, думи, думи…

Царят на мълчанието Симеон Сакскобургготски наруши принципите си и съобщи мотивите си за изменението на ЗЗО. Според него: „Съгласно действащата правна уредба, лицата, които имат задължение да се самоосигуряват и не са внесли три вноски, губят здравноосигурителните си права. Пряка последица от това е, че те следва да заплащат оказаната им медицинска помощ“.

Депутатите от Здравната комисия приеха законопроекта на Министерския съвет за здравното осигуряване. Последва извънредно заседание на Парламента за обсъждане на промени в ЗЗО. Както обикновено – говорилня. Времето на заседанието не стигна и промените не бяха гласувани.

НОИ обаче не стоеше със скръстени ръце и се похвали, че вече е събрал 52 милиона лева от дължимите 85 милиона за здравни вноски на хората. От останалите 33 милиона лева, Институтът има да събира 13 милиона, а Агенцията за държавни взимания – другите 20 милиона. Според управителя на НОИ Йордан Христосков борчът е предимно на фирми и общини, и е натрупан през последните пет години.

Срещу всички нередовни шефове, които трябва да плащат за здравето на служителите си, са съставени актове. При неплатени вноски по вина на работодател, община или ВУЗ длъжникът по закон трябва да внесе цялата сума, лихвите по нея в размер на основния лихвен процент на БНБ и още 20 пункта отгоре. От здравната каса пък съобщиха, че за тази година очакват 44.3 милиона лева повече приходи от осигуровки.

В последния ден на ноември депутатите от Здравната комисия гласуваха, че трябва да погасим вноските си до 31 януари 2005 година. До тази дата нередовните платци на здравни вноски ще могат разсрочено да погасяват задълженията си, като по този начин ще възстановят здравноосигурителните си права. Оставащата дължима сума трябва да бъде изплатена в целия й размер до края на следващата година. Българите, които са зад граница повече от 6 месеца в годината, могат да влезнат отново в системата като се осигуряват последователно 6 месеца или като платят 12 вноски наведнъж.

Вече ще можем да проверяваме здравноосигурителния си статус и по телефона. Хората, които искат да проверят дали не са лишени от здравноосигурителните си права, трябва само да се обадят на телефон 926-10-99, който може да се набира от цялата страна. За да се ползва информацията обаче, апаратът, от който се позвънява, трябва да е с бутони. Абонатите на аналогов номер трябва да натиснат бутон „*“ преди да започнат да въвеждат информацията. Абонатите на мобилните оператори могат чрез SMS да направят заявка за проверка. Достатъчно е само на номер 1065 да се изпрати ЕГН на лицето, което се проверява. Цената на кратките съобщения е 0.50 лв. без ДДС.

Само за клиентите на ГлоБул пък е номер 11111. Процедурата е същата, но цената на SMS-а е 0.24 лв. без ДДС. Номер 11101 е активен само за абонатите на Мобилтел, които ще плащат по 0.25 лв. без ДДС. Освен това, мобилните оператори ще дават и гласова информация за здравните вноски на номера 098-17-12 и 088-17-12.

Novo Nordisk