ОТНОВО ВРЕМЕ ЗА СМЯНА НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР


vd 01/12/2004

До края на месец декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар, като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар. Смяната може да се прави два пъти в годината – през месеците юни и декември, като пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

Хората, които не са доволни от обслужването на досегашния си личен лекар трябва да купят формуляр и да го попълнят при предпочитания от тях общопрактикуващ лекар.

Формулярът струва 10 стотинки и в Районните здравноосигурителни каси има информация за местата, откъдето той може да се купи. В столицата това става в медицинските книжарници на ДКЦ 22, ДКЦ 15 и ДКЦ 29.

Информация за лекари, които имат договори с НЗОК се дава в районните каси, където има списъци с техните имена, адреси, телефонни номера и медицински специалности.

Novo Nordisk