ДЪРЖАВАТА И КАСАТА ЩЕ ПЛАЩАТ ЗА ОЩЕ 336 ЛЕКАРСТВА


vd 01/12/2004

Актуализацията на позитивния списък завърши в края на ноември. Готовият нов вариант на документа бе връчен на министъра на здравеопазването, който ще го представи за приемане от Министерския съвет, след което той ще бъде обнародван.

Българинът догодина няма да плаща за още 336 лекарства, които влизат в новия позитивен списък. Стойноста им се поема или от държавата, която отговаря за медикаментозното лечение на някои тежки хронични заболявания, или от Националната здравноосигурителна каса, която ще ги включи в реимбурсивния списък на напълно или частично платените медикаменти. От миналогодишния позитивен списък не е изключен нито един препарат.

Заедно с новите 336 лекарства, в позитивния списък, изготвен от специална комисия, са включени 2813 препарата по търговски наименования, чиято стойност през 2005 година няма да бъде за сметка на пациентите.

От допълнителните 336 медикамента 148 са оригинални чужди продукти, а 188 – генерични, от които 10 са български. От 60-те лекарствени продукта по международно непатентно наименование, отхвърлени от включване в списъка за 2004 година, сега са приети 28, чийто брой по търговски наименования е общо 52.

Някои от тях са приети след натрупване и представяне на нови клинични данни за ефикасност и безопасност, а за включването на други от значение е било намалението на цената им.

Чуждестранни фирми са свалили цените общо на около 15% от препаратите, които са включени в списъка за догодина. Това е резултат от изискването цените на вносните медикаменти да не са по-високи, отколкото в осем европейски държави.

За хората с диабет има две новини. Добрата е включването в позитивния списък на два противодиабетни продукта, между които е инсулинът с продължително действие Лантус. Все още не знаем името на втория медикамент, но ще го съобщим в следващия брой.

Лошата новина е, че е отпаднал препарат за сваляне на холестерола, името на който също не се съобщава.

Комисията е отказала да включи в позитивната листа 126 препарата. Най-често причината за отказа е била високата цена.

Сред нововключените лекарствени продукти, освен двата противодиабетни, са два препарата за лечение на язва, два медикамента за тежки съдови заболявания, лекарствено средство с приложение при ревматоиден артрит и болестта на Крон, много нови продукти за терапия на сърдечносъдови заболявания.

Списъкът е допълнен и с медикаменти за овладяване на тежки белодробни проблеми при новородени, за остра левкоза в детска възраст, за лечение на грип и на СПИН, за терапия на тежки патологични състояния при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, някои генерични продукти за лечение на онкологични заболявания и др.

Почти по същото време от съседна Гърция долетя невероятната за нас, българите, новина, че всички лекарства стават безплатни за осигурените! Решението на министъра на здравеопазването на южната ни съседка Какламанис е да премахне списъка на лекарствата, финансирани от гръцката здравна каса и разкарването на гражданите по ведомства и чиновници и да въведе безплатни лекарства за всички здравноосигурени гърци от началото на март 2005 година…

Novo Nordisk