БЪДЕЩЕТО: ПО-ВИСОКИ ЗДРАВНИ ВНОСКИ И ДОПЛАЩАНЕ В БОЛНИЦИТЕ


vd 01/12/2004

В началото на ноември в столицата се състоя кръгла маса на тема: „Здравната реформа в България – проблеми, перспективи и решения“. Президентът Георги Първанов определи като значими и тежки проблемите в здравеопазването. По думите му, идеята за свободен избор на лекар е останала химера, качеството на медицинските услуги се влошава, а състоянието на болничната помощ увеличава черния пазар на медицинските услуги.

Вместо да се доближава до хората, медицинското обслужване все повече се отдалечава от тях, особено за живеещите в по-отдалечените райони, което драстично нарушава конституционните им права, заяви той.

Държавният глава, който сам се определи още в началото на мандата си като „социалния президент“, обяви, че липсва политическа воля за осъществяване на крайно належащите промени в здравната реформа. От думите му обаче не стана ясно как би трябвало, според него, да изглежда промяната.

Първанов разкритикува и здравноосигурителната система и по-специално НОИ. След като близо два милиона българи останаха без право на безплатна медицинска помощ от 1 октомври, правителството внесе промени в закона за здравното осигуряване. Тези мерки бяха определени от президента като „палиативни“, с временен ефект, прехвърлящи проблема на следващите управляващи.

Критика на съществуващата здравна система в страната отправи и министърът на здравеопазването Славчо Богоев. Ръководителят на ведомството, от което се очаква да предложи корекции или по-кардинална промяна на здравната реформа, се обяви „за обществен дебат“ по темата.

Неговото виждане за бъдещето е, че размерите на здравните вноски ще се увеличават постепенно, а задължителното доплащане на медицинската помощ от пациента ще моделира потреблението на медицинските услуги. Накратко – и здравният министър очерта проблеми без варианти за решение.

От недостатъчно финансиране на здравеопазването, както и от неефективното използване на наличните ресурси, се оплака и шефът на здравната каса Иван Букарев. И допълни, че се предвижда от 2006 година здравноосигурителните вноски да станат 8%. В момента те са 6% от дохода.

Novo Nordisk