Мутация в гена SUMO-4 бе свързана с диабет тип 1


vd 01/11/2004

Вариация в гена SUMO-4, който нормално регулира защитната функция на имунната система срещу инфекции и чужди тъкани, бе свързана с диабет тип 1.

При тази форма на захарната болест имунната система започва погрешно да разрушава собствените инсулин-произвеждащи клетки в панкреаса. Поради това, хората с диабет тип 1 се нуждаят всекидневно от външен инсулин, за да могат да живеят.

Почти 1000 семейства на хора с диабет тип 1 са били изследвани, за да бъде установено, че дефектите в SUMO-4 се срещат по-често при заболелите от диабет в сравнение с техните здрави родственици.

Новооткритата вариация в SUMO-4 е от типа еднонуклеотидни полиморфизми. При среща с отключващи агенти от околната среда (вируси или бактерии) промененият ген задейства клетките на имунната система, наречени „естествени убийци“, които произвеждат цитокини. Това са вещества, които водят до разрушаване на клетките, които произвеждат инсулин, както и до други автоимунни заболявания, при които различни собствени тъкани стават обект на атака от страна на имунната система.

„Промененият SUMO-4 разрешава да бъдат произведени повече цитокини при срещата му с отключващи фактори от външната среда“, смятат авторите на откритието.

Разработването на терапия, която да въздейства върху този ген, би могла да промени агресивния възпалителен процес, водещ до стрес и прогресивно разрушаване на инсулин-произвеждащите клетки. За момента не е напълно уточнено кои външни фактори отключват целия процес.

Novo Nordisk