472 000 ДИАБЕТИЦИ У НАС


vd 01/11/2004

Повече от 200 ендокринолози ознаменуваха Световния диабетен ден с обсъждане на среща в Пловдив на проблемите при лечение и профилактика на болните от диабет. Тук председателката на Българското дружество по ендокринология доц. д-р Анна-Мария Борисова, национален консултант по ендокринология, съобщи, че според данни на Международната диабетна федерация 472 000 българи имат захарна болест. Българските експерти смятат, че 250-300 000 са хората със захарна болест у нас. Диабетолозите се обединиха около тезата за ранна профилактика още от детската възраст, тъй като прогнозите са за почти епидемиологично увеличаване на болните от диабет в страната.

В специална декларация до Здравната каса, Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз се иска да се реимбурсира комбинираната терапия от инсулин и перорални средства, да се въведат задължителни изследвания за хемоглобин – четири пъти в годината за хора с диабет тип 1 и два пъти годишно за тези с диабет тип 2, както и да се увиличи два пъти броят на талоните за изследвания за бременни за всички ендокринни заболявания.

Участниците във форума разискваха и проблеми на други ендокринни заболявания. Лекарите бяха единодушни, че лечението на остеопороза се превръща във все по-голям финансов проблем за българите, които отделят около 80-150 лева за лекарства, които не се покриват от здравната каса. Предложено бе, ако се установи, че има остеопороза, на пациентката да й бъдат възстановявани парите дадени за самото изследване.

За себе си ендокринолозите поискаха здравната каса и здравното министерство да уеднаквят изискванията и документите си, които понастоящем си противоречат в някои случаи, да не се въвеждат нови регламенти със задна дата, както и да не се налагат парични санкции при първа проверка. Според тях първата проверка следва да даде препоръки за подобряване на работата.