НОВА НАРЕДБА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ЗА СКЪПОСТРУВАЩО ЛЕЧЕНИЕ01/10/2004

Нова Наредба № 36, с която се изменя и допълва досега действащата Наредба № 23 за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, утвърди министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

С приетото изменение и допълнение се увеличават възможностите за осигуряване на скъпоструващо лечение на нуждаещите се, като се разширява обсегът на медикаментите, използвани за лечение на редица сериозни заболявания.

Досега в Наредба 23 са включени 102 лекарства (по международни непатентни наименования), които през 2004 г. обхващат над 120 лекарствени продукта (по търговски наименования).

В Наредба 36 влизат 29 нови лекарства по международни непатентни наименования. Така повече пациенти ще могат да се лекуват с модерни ефективни средства. Вниманието в новата наредба е насочено най-вече към онкологично болните, пациентите на хемодиализа, с остър миокарден инфаркт и бъбречни трансплантации.

Новата наредба въвежда промени, с които да се улесни достъпът на пациентите до необходимите за тяхното лечение лекарства. Целта е те да могат да ги получават бързо, с малко пътуване и разходи. С нея ще се засили и ефективността на контрола при предписването, отпускането и отчитането на скъпоструващите медикаменти. Тя ще позволи здравното министерство да получава точни и своевременни данни от районните центрове по здравеопазване и от онкологичните лечебни заведения, което ще даде възможност за прецизиране на всички заявки и бъдещи договаряния.

Наредба 36 ще бъде основа за договарянето на много по-широк кръг скъпоструващи медикаменти, осигурявани от здравното министерство през 2005 година.

Novo Nordisk