БИЗНЕСМЕН ПОЕ ОСИГУРОВКИТЕ


vd 01/10/2004

Иво Прокопиев бе избран за председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Председателството е ротационно с мандат една година.

След избора Иво Прокопиев заяви, че би трябвало да се намалят осигуровките, тъй като високият им размер е пречка за представителите на бизнеса. Определен размер от очакваните добри приходи от приватизация могат да се използват за повишение на пенсиите, допълни бизнесменът.

„Една част от тези пари да бъде трансферирана към капитализация на НОИ и на първия стълб от пенсионната реформа, за да може пенсиите да се повишат и да има устойчив ръст на техния размер през следващите години. Това е един балансиран подход“, каза Прокопиев.

По отношение на мерките за ограничаване на неправомерното получаване на инвалидни пенсии се предлага да се създадат инвалидни комисии за препотвърждаване на трудово-експертните лекарски комисии за оценката на работоспособността на съответния човек, а също и в състава на всяка лекарска комисия задължително да се включва и лекар, представител на съответното териториално поделение на НОИ, както и повишаване на контрола върху органите по лекарската експертиза.

Novo Nordisk