АПТЕКИТЕ ДА ПОДСИЛЯТ БЮДЖЕТА НА КАСАТА


vd 01/10/2004

НЗОК ще поиска от аптеките, с които има договор, да подсилят бюджета й чрез допълнителни плащания от оборотите на лекарствата, които частично или напълно се покриват от държавата, съобщи директорът на касата д-р Иван Букарев. Такава била практиката в редица европейски страни. Управителният съвет на НЗОК ще обсъди искането си с браншовите организации на фармацевтите.

Авторите на идеята от касата са изчислили, че ако аптеките й дават 10% от оборотите на дотираните лекарства, институцията ще може да плаща на пациентите за повече медикаменти. Над 2000 са аптеките, с които НЗОК е сключила договори да продават лекарствата, които държавата покрива. В момента търговската отстъпка за тези медикаменти варира от 14 до 28%.

Ако аптеките откажат, касата може да прекрати договора с тях, според д-р Букарев. Допълнително институцията обмисля и вариант да уеднакви търговската отстъпка, като тя стане 28% за всички лекарства. „В Германия правителството принуждава търговците и производителите да подпомагат бюджета на касата, нашата идея е крачка в тази посока“, обясни Букарев.

В отговор членът на управителния съвет на Съюза на фармацевтите Илко Гетов каза, че НЗОК прилага „силов метод“ върху бранша. Той настоява подобна финансова помощ да се поиска от всички участници във фармацевтичния пазар – производители, търговски представители, дистрибутори. Освен това е редно да се включат и лекарите и стоматолозите, които имат договор с касата. Подобна намеса в нашия бранш е абсолютно недопустима, заключи той.

Novo Nordisk