НАЙ-ВЕРОЯТЕН Е НАПРАВО НРД 2005


vd 01/09/2004

На 19 юли председателят на Българския лекарски съюз д-р Андрей Кехайов за втори път се обърна към УС на НЗОК с покана за подписване на НРД 2004, съобразно договорените параметри в извънболничната и болничната помощ. Идентична покана към НЗОК БЛС изпрати за първи път още на 27 април.

При липса на готовност за подписване на НРД 2004 от страна на НЗОК, Съюзът предложи да се подпише Анекс към НРД 2003 в частта болнична помощ, след уточняване на конкретните финансови параметри. Така касата щеше да поеме лечението на 31 нови групи диагнози в болниците.

Ръководството на БЛС е убедено, че българските граждани имат право да получат целия пакет от здравни услуги, договорен по НРД 2004 и смята, че трябва да се предприемат необходимите стъпки, за да може договорът да стане факт.

Във връзка с предложението на БЛС беше публикувано официалното становище на НЗОК, подписано от председателя на УС на касата Кирил Ананиев. В него се казва, че се счита за нецелесъобразно сключването на рамков договор на настоящия етап от бюджетната година със срок на действие само за няколко месеца до края на 2004 г.

Това щяло да създаде значими технически затруднения за изпълнителите на медицинска помощ и пациентите от гледна точка на промяната на определени обстоятелства в достъпа до медицинска помощ, нейния обхват и нива на заплащане, както и във формата и съдържанието на отчетните форми, се казва още в писмото.

Като аргументи за това решение се посочва, че между страните не е постигнат консенсус по няколко спорни точки: приложението на наредбите за диспансеризация и профилактика и наредбата за основния пакет, изготвени от здравното министерство; акредитацията на лечебните заведения; електронната форма за отчитане; по Инструкция № 1 на МЗ за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества.

В последвало съобщение на пресцентъра на БЛС се казва, че Съюзът не приема посочените аргументи, тъй като по всеки един от тях има гласувани решения на съвместни заседания на УС на НЗОК и УС на БЛС по време на преговорите. Същевременно БЛС изразява готовност за започване на работа по НРД 2005.

На специална пресконференция на 27 юли д-р Иван Букарев, директор на НЗОК и Кирил Ананиев, заместник министър и председател на УС на НЗОК трябваше да отговарят на журналистите, които се вълнуваха защо след неколкократните покани от страна на БЛС да бъде подписан НРД 2004, това още не е факт. Още повече, че ден преди това здравният министър бе заявил, че се очаква преговорите за НРД 2005 да започнат през есента, а дотогава да се подпише и НРД 2004.

Д-р Букарев заяви, че според УС на НЗОК, а и според него, е изключено да се подпише НРД 2004. Причината била, че съществуват задължителни технологични процедури, за които времето нямало да стигне. „Имаме неофициални разговори с лекарския съюз, че от 1 септември ще започнем преговорите по НРД 2005“ – каза той. И допълни, че до края на тази година ще се работи по НРД 2003, като се прибавят индексациите, на база инфлационния индекс. Анекс към НРД 2003 също няма да има.

Удариха интересите на пациентите! – каза по този повод председателят на БЛС д-р Андрей Кехайов. НРД предвиждаше НЗОК да заплаща лечението по още 31 клинични пътеки, това обаче не става. От неподписания договор губят и болниците, които и без това са в незавидно финансово състояние. Пари по споменатите клинични пътеки в тях не постъпват, а 40% от тези суми могат да се използват за възнаграждения на персонала.

Недоумявам защо здравната каса отказва да подпише договора, покана за което БЛС отправи няколко пъти, казва д-р Кехайов. Ръководството й е длъжно да даде ясен отговор пред нашата общественост, защото той засяга интересите на всеки болен българин.

Засега се знае само мнението на директора на дирекция „Медицински параметри и дейности“ в НЗОК д-р Страшимир Генев, според който НРД 2005 е практически готов в по-голямата си част и е въпрос на решение на управителните съвети на касата и на професионалните организации да решат кога да започнат преговорите…

Novo Nordisk